EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Po Klėtelės stogu
Spalio–balandžio mėn.

A. Vienuolio g. 2, LT-29147 Anykščiai

Informacija teikiama ir užsakymai priimami

tel. (8 381) 52 922

el. paštas a.vienuolis@delfi.lt

15–30 1,5 3.00€ 1-12 klasė

Edukacinės programos metu lankoma Klėtelė, vyksta pokalbis su mokiniais apie Klėtelės, kurioje 1858–1859 m. buvo sukurta poema „Anykščių šilelis" ypatingumą, apie daiktus ir jų istorijas. Pokalbis tęsiamas A. Baranausko giminaičio, išsaugojusio A. Baranausko klėtelę ir įkūrusio joje pirmąjį Lietuvoje memorialinį muziejų, – rašytojo Antano Vienuolio muziejuje. Kalbama apie A. Baranausko asmenybės įvairiapusiškumą, akcentuojant poeto, muziko, matematiko, kalbininko, Šventojo Rašto vertėjo talentus. Pamokos metu atliekamos muziejininkų parengtos užduotys, klausomasi garso įrašų, demonstruojamos skaidrės, žaidžiami žaidimai, aplankomi beržai, sodinti A. Baranausko brolių tremties metams atminti.

Papildoma metodinė medžiaga

 

Švietimo teikėjas

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Antano Baranausko klėtelė

A. Vienuolio g. 2, LT-29147 Anykščiai
tel. (8 381) 58 015, (8 381) 5 29 22
el. paštas a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt