Valstybinės institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

Valstybinė kultūros paveldo komisija

UNESCO nacionalinė komisija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinė kalbos inspekcija

Nevyriausybinės organizacijos

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

Lietuvos fizikos mokytojų asociacija

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija

Respublikinė ekonomikos mokytojų asociacija

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija

 

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų
draugija

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų
asociacija

Lietuvos etikos mokytojų asociacija

Šokio mokytojų asociacija

Lietuvos moksleivių sąjunga

 

Kultūra ir švietimas

Lietuvos kultūros vartai

Lietuvos kultūros paveldo virtuali paroda

Lietuvos meno bankas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

Fondai

Europos socialinio fondo agentūra

Europos Sąjungos programa „Kultūra 2007"

Švietimo mainų paramos fondas

Kultūros rėmimo fondas

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Centrai

Ugdymo plėtotės centras

Lietuvos mokyklų tinklas

Mokyklų tobulinimo centras

Ekonominio švietimo sklaidos centras

Švietimo informacinių technologijų centras

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius

Lietuvos liaudies kultūros centras

Prancūzų institutas Lietuvoje

Goethe institutas Lietuvoje

Britų taryba Lietuvoje

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Lenkijos institutas Lietuvoje

Rusų Kultūros Centras

A.P.P.L.E.

 

Internetiniai portalai

Lietuvos muziejai

Lietuvos mokyklų žemėlapis

Švietimo portalas

 

Spauda ir žiniasklaida

Švietimo naujienos

Literatūra ir menas

Vilniaus miesto kultūros savaitraštis „7 meno dienos"

Muzikos meno ir mokslo žurnalas „Muzikos barai“

Lietuvos istorijos laikraštis

Bernardinai.lt

Kamane.lt