EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Literatūrinio A. Puškino muziejaus gimnazija
2012 m. rugsėjo–2014 m. balandžio mėn.

Subačiaus g. 124, LT-11345 Vilnius

Informacija teikiama

tel. (8 5) 2600080,

el. paštas info.puskino@vilniausmuziejai.lt

20 8 0.00€ 6-12 klasė

Programa sudaryta iš trijų modulių.

I modulis „Aleksandro Puškino gyvenimas ir kūryba“. Užsiėmimai rengiami remiantis muziejaus ekspozicija. Rodomi meniniai ir dokumentiniai filmai apie A. Puškino gyvenimą ir kūrybą, pasakojimai apie Boldino bei Michailovsko dvarus, kuriuose gyveno ir kūrė A. Puškinas.

II modulis „A. Puškinas ir Lietuva“. Užsiėmimai rengiami remiantis muziejaus ekspozicija ir joje esančia medžiaga: A. Puškino kūrinių vertimais į lietuvių kalbą (pasakos, eilėraščiai, apysakos, romanai), vertimų autografais, Lietuvos teatruose pastatytų A. Puškino kūrinių dekoracijų eskizais ir maketais, nuotraukomis, operų atlikėjų kostiumais.

III modulis „Daugiakultūrinė Lietuva: XIX a. dvarai ir jų kultūra“. Įgyvendinant programą pasitelkiami Markučių dvaro bei kitų Lietuvos vietovių dvarų išlikę pastatai, parkų erdvės, Vilniaus senamiesčio daugiakultūrinis paveldas. Per ekskursijas moksleiviai susipažins su dvarininkų aplinka: tuometine buitimi, kultūriniu gyvenimu, laisvalaikiu, kultūros paveldo terminologija ir pagrindinėmis sąvokomis.

Po ekskursijos dalyviai susirinks į dailės plenerą, kur bus apibendrintos įgytos žinios, pasirinktas patinkantis piešimo objektas (technika – akvarelė).

Išsamus edukacinės programos aprašas

Papildoma metodinė medžiaga

 

Švietimo teikėjas

Literatūrinis A. Puškino muziejus