EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Žvalgas
Ilgalaikė

K. Baršausko g. 101, Kaunas
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. +370 660 07135

10-30 0,45-0,60 1.00€ 5-12 klasė

Atliekant numatytas užduotis (dešifruojant pranešimus, atrenkant žvalgui reikalingus daiktus) kritinis-analitinis požiūris yra neatsiejamas nuo sėkmingo užduočių įvykdymo. Be to, poreikis laimėti prieš varžovų komandą skatina kūrybiškai įvertinti komandinio darbo organizavimą ir atitinkamai paskirstyti atliekamus darbus. Moksleiviai gebės suvokti, kaip svarbu užtikrinti skirtingų disciplinų sąveika, kalbant apie tokias institucijas, kaip kariuomenė. Skirtingo pobūdžio logikos, matematikos, fizinės motorikos, guvumo ir komandinio bendradarbiavimo reikalaujančios užduotys įgalins geriau suvokti vienybės reikšmę bet kurioje veiklos sferoje.

Programą parengė Vytauto Didžiojo karo muziejus.
Muziejaus archyvo nuotraukos.
 
Švietimo teikėjas
Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos ekspozicija

Karo technikos ekspozicija

K. Baršausko g. 101, Kaunas

Edukacinės programos ir ekskursijo užsakomos tel. +370 660 07135