EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Vilkas, ožka ir ožiukai
Ilgalaikė

Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8-458) 31512, +370-615 44586
el. paštas edukacija@muziejus.rokiskyje.lt

10–20 0,45 1.00€ 1-4 klasė

Meninė lėlių teatro programa, kurioje vaikai išklausys sekamą pasaką ir patys vaidins, kurdami vilko Pilko, ožkytės Cibos, ožiukų, Kalvio vaidmenis. Jiems talkins Vėjas, Lietus, mediniais muzikos instrumentais grojantys žiūrovai.
Programa skirta 4–10 m. vaikams, darželinukams ir pradinių klasių mokiniams.
Programa pritaikyta dalyviams su specialiaisiais poreikiais – silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judrumo negalią turintiems asmenims.
Gali būti organizuojama išvažiuojamoji edukacija.
Programą parengė  Vilė Sarulienė. Rokiškio krašto muziejaus nuotraukos.

 

Švietimo teikėjas
Rokiškio krašto muziejus

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų al. 5, LT-42115 Rokiškis,
tel./faksas (8 458) 52835,

el. paštas muziejus@rokiskyje.lt

 www.muziejusrokiskyje.lt