Startuoja virtualių pamokų platforma „Atrask savo kraštą muziejuje“
2019-12-30 10:28:03

Kokių prieskonių savo virtuvėje turėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto virėjas? Kiek uolekčių sudarė sieksnį? Kodėl Adomas Mickevičius poemoje „Ponas Tadas“ kunigaikštytę Elžbietą Oginskytę-Puzinienę vadino išmintinga? Kuris poeto Maironio eilėraštis buvo virtęs neoficialiu Lietuvos himnu? Ir kada Nidoje įsikūrė legendinė dailininkų kolonija?
Atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų, taip pat ir intriguojančių istorijų, iliustracijų bei filmų jau galima rasti naujoje virtualių edukacinių užsiėmimų-pamokų platformoje „Atrask savo kraštą muziejuje“. Šios virtualios pamokos mokiniams atveria muziejų galimybes, leidžiančias gilinti bendrojo ugdymo metu jų įgytas kompetencijas ir žinias apie gimtąjį kraštą.
Nuotoliniam mokymuisi skirta platforma prieinama ir atvira kiekvienam, kas domisi Lietuvos kultūros paveldu. Šią platformą Kultūros rėmimo fondo lėšomis formuoja Lietuvos muziejų asociacija (LMA) kartu su Švietimo sekcija įgyvendindama veiklas, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“.
Projekte dalyvauja: Kretingos muziejus, Lietuvos dailės muziejus su padaliniais Prano Domšaičio galerija, Vilniaus paveikslų galerija, Taikomosios dailės ir dizaino muziejumi bei Nacionaline dailės galerija, Lietuvos jūrų muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus ir jo padalinys S. Nėries memorialinis muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
Muziejai, bendradarbiaudami su pasirinktomis mokyklomis, kuria pamokų turinį ir metodinę medžiagą. Kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoma naujos kultūrinio paveldo prieigos, siekiant mokinius ir mokyklos bendruomenes kūrybiškai suartinti su kultūrinio paveldo saugotojais – muziejininkais. Moksleiviai į muziejinius procesus įtraukiami ne tik jiems lankantis muziejuose, bet ir skatinant juos aktyviai bei tikslingai naudoti muziejuose saugomą informaciją, formuojant jų tiriamuosius ir kūrybinius gebėjimus mokymosi ir gyvenamojoje aplinkoje.
Virtualių edukacinių pamokų platforma startuoja internetinėje svetainėje https://www.muziejuedukacija.lt. Pirmajame projekto etape ją sudaro 10 virtualių užsiėmimų-pamokų 7–11 klasių mokiniams, parengtų atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo programų turinį ir integruojant keletą mokomųjų dalykų. Nuotolinių pamokų vizualizavimu rūpinasi  UAB „MultimediaMark“.
Visų virtualių pamokų kūrimo eiga ir koncepcija 2019 m. lapkričio 22 d. pristatyta parodoje „Mokykla 2019“. Sukurtos pamokos talpinamos LMA svetainėje www.muziejuedukacija.lt.
2020 m. numatoma šią veiklą plėsti įtraukiant dar didesnį pamokų kūrėjų skaičių. Remiantis muziejų rinkinių ir ekspozicijų medžiaga iš viso planuojama sukurti 20 virtualių pamokų apie gimtąjį kraštą.
Veiklą koordinuoja LMA Švietimo sekcijos valdybos  pirmininkė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės valdovų rūmų edukatorė-metodininkė dr. Nelija Kostinienė ir LMA Švietimo sekcijos narė, Lietuvos jūrų muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėja Renata Treigienė.