EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Per gyvenimą į kūrybą ir atvirkščiai
Ilgalaikė

B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8 37) 730474
el. paštas sruoga@hotmail.com

Iki 25 0,45 1.50€ 8-12 klasė

Šios edukacijos metu moksleiviai supažindinami su Balio Sruogos biografijos fragmentais, sietinais su poetine kūryba. Išklausius ekskursijos, moksleiviams išdalinamas pluoštas kortelių: vienoje pusėje biografijos faktai, kitoje – suskaidyto eilėraščio eilutės. Tiek biografijos, tiek eilėraščio fragmentai pateikti chronologine tvarka. Moksleiviai turi galimybę pasirinkti dėlionės pobūdį. Teisingai sudėliojus biografijos faktus, bus atkurtas originalus eilėraštis ir atvirkščiai.
Programą parengė Birutė Glaznerienė.
Muziejaus archyvo nuotraukos.
 
Švietimo teikėjas
Maironio lietuvių literatūros muziejus 

Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus

B. Sruogos g. 21, Kaunas,
tel. (8 37) 730474,
el. paštas sruoga@hotmail.com
www.maironiomuziejus.lt