EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Pažintis su lietuvių literatūros lobynu
2012 m. rugsėjo–2014 m. balandžio mėn.

Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas

Informacija teikiama

tel. (8 37) 206842,

el. paštas maironiomuziejus@yahoo.com

25 8 0.00€ 1-12 klasė

Edukacine programa skatinama domėtis lietuvių literatūra bei kitais menais, muziejuje saugomu literatūriniu bei kultūriniu palikimu, išsamiai pristatomos muziejuje saugomos vertybės: fotografijos, ramkraščiai, grožinės literatūros ir meno kūriniai, memorialiniai darbai. Taikant žaidybinius elementus, inscenizuojant rašytojų kūrinius, padedama lengviau įsisavinti mokykloje dėstomą programą, susijusią su lietuvių literatūra.

Edukacinės programos dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes.

1–4 klasių moksleiviams skirtų edukacinių užsiėmimų temos: „Pirmasis apsilankymas Maironio namuose“ (2 val.), „Salomėja Nėris. Kūrinių vaikams personažai“ (2 val.), „Balio Sruogos poemos „Giesmė apie Gediminą“ iliustracijų kūrimas“ (1 val.), „Daiktai pasakoja...“ (1 val.), „Karalius pamiršo raidyną“ (1 val.), „Išminties skrynią pravėrus“ (1 val.)

5–8 klasių moksleiviams skirtų edukacinių užsiėmimų temos: „Žinių mūšis“ intelektualus komandinis žaidimas Maironio namuose (2 val.), „Pažintis su Juozo grušo muziejumi“ (1 val.), „Eglė žalčių karalienė“. spektaklio repeticija (2 val.), „Kurk kartu su Baliu Sruoga“ (1 val.), „Pažintis su Juozo Tumo-Vaižganto muziejumi “ (1 val.), Birutės Mar „Princesių sala“ (1 val.).

9–12 klasių moksleiviams skirtų edukacinių užsiėmimų temos: „Maironio pėdsakais po Kauno senamiestį“ (3 val.), „Eglė žalčių karalienė“. spektaklio repeticija (2 val.), „Štuthofo koncentracijos stovykla Balio Sruogos „Dievų miškas“ (1 val.), „Nuo Barboros Radvilaitės iki džiazo“ (1 val.), „Neužmirštamas Vaižgantas“ (1 val.), „Juozas Grušas – žurnalistas“ (2 val., 10–12 kl.).

Išsamus edukacinės programos aprašas 

 

Švietimo teikėjas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

 

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13,LT–44279 Kaunas,
tel./faks. (837)207477,
el. paštas direktore@maironiomuziejus.lt
www.maironiomuziejus.lt