EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
PAŽINK JŪROS PASLAPTIS
2012 m. rugsėjo–2014 m. balandžio mėn.

Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. +370 659 21 932
el. paštas edukacija@muziejus.lt

iki 26 8 0.00€ 1-12 klasė
Lietuvos jūrų muziejus parengta edukacinė programa PAŽINK JŪROS PASLAPTIS skirta 1–12 klasėms.
1-4 kl. klasėms skirta programa susideda iš 5 užsiėmimų:
Kopgalio tvirtovės paslaptys
Paslaptingas žinduolių pasaulis
Baltijos jūros ekologija
Dirbdysiu laivę
Jūriniai moliuskai ir jų gyvenimo ypatumai
5-12 klasėms susideda iš 4 užsiėmimų: 
Koraliniai rifai ir povandeninės džiunglės
Paslaptingas žinduolių pasaulis
Baltijos jūros ekologija
Dirbdysiu laivę
Programos tikslas – išmokyti moksleivius muziejų ekspozicijas vertinti kaip patikimą žinių šaltinį, įgytas žinias ir gebėjimus taikyti kasdienėje, projektinėje, integruotoje su kitais mokslais veikloje, kurti vertybines nuostatas, ugdyti atsakomybę aplinkai, stiprinti socialinius įgūdžius, supažindinti su jūrų gamta, ekologija, jūros kultūros paveldu.
Programa parengta akcentuojant holistinį ugdymą, t.y. taip, kad moksleivis mokydamasis pažinti jūrų fauną patirtų visus lytėjimo pojūčius; suvoktų ryšį su kitais mokomaisiais dalykais – muzika, daile, istorija, etnologija, mitologija, kalbomis, chemija, fizika, geografija ir t.t.; gebėtų įgytas žinias pritaikyti kasdienėje veikloje; galėtų betarpiškai susipažinti su retomis profesijomis, motyvuotų šių profesijų pasirinkimą; jaustų atsakomybę aplinkai; stiprintų savo socialinius įgūdžius; dalyvaudamas savanorystės programoje ugdytųsi altruistinį požiūrį į gyvenimą. 
 
Švietimo teikėjas
Lietuvos jūrų muziejus www.muziejus.lt

 

Švietimo teikėjas
Lietuvos jūrų muziejus

Lietuvos jūrų muziejus

Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda,
tel. (8 46) 49 22 50,
el. paštas edukacija@muziejus.lt
www.muziejus.lt