Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika 2016
2017-04-03 12:09:28

Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika. - Straipsnių rinkinys / Mokomoji priemonė. Sudarytoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2016, 90 p.                                  Leidinyje „Muziejų edukacinės programos“ muziejininkai, savo srities profesionalai ir lankytojai dalijasi 2016-ais metais įgyta patirtimi. Lietuvoje atidarytas dar vienas muziejus – „Valstybės pažinimo centras“, iš kitų išsiskiriantis nauja turinio pateikimo koncepcija, novatorišku technologijų naudojimu, aktyviu lankytojų įtraukimu į turinio pažinimą. 2016 m. keturi muziejai dalyvavo asociacijos „Kūrybinės jungtys“ inicijuotame projekte „Atvirumo menas“. Savo įspūdžiais, lūkesčiais, patirtimis ir projekto rezultatais dalijasi Utenos krašto bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejai. Edukacinių programų skiltyje pristatomi „Idėjų mugės 2016“ nugalėtojai. Net trijuose straipsniuose nagrinėjama senjorų muziejuose tema. Atskirai pateikiami jaunos mamos lankymosi su mažamečiais vaikais įvairiuose muziejuose įspūdžiai. Pabėgėlių priėmimo Lietuvoje kontekste itin savalaikė kultūrinės difuzijos problemos aktualizacija, atskleidžianti platų Vakarų ir Rytų tarpkultūrinių sąveikų problemų lauką bei didžiulę vis dar  neišsemtų tyrinėjimų nišą. Muziejininkai išties saugo tai, kas vertinga, tai, kuo verta dalytis. Kaip tuo įtikinti muziejų lankytoją, kaip tapti lankytojui svarbiam, nepaisant informacijos prisodrinto gyvenimo anapus muziejaus? Muziejai ir humanitarų bendruomenė leidinyje vienijasi bendram tikslui – atliepti esamo ir būsimo muziejaus lankytojo lūkesčius ir poreikius.
ISBN 978-9955-9816-3-3

Leidinį atsisiųsti galima čia
LMA informacija