Muziejaus švietimas bendruomenei
2016-04-03 11:20:31

Muziejaus švietimas bendruomenei.  – Straipsnių rinkinys / Mokomoji priemonė. Leidinio sudarytojai ir tekstų autoriai: Arūnas Bėkšta Nideta Jarockienė, Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2016, sp. UAB „Standartų spaustuvė“ , 104 psl. Šis leidinys parengtas ir išleistas, įgyvendinant Lietuvos muziejų asociacijos projektą „Muziejaus švietimas bendruomenei“ pagal Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos kultūros ir meno srities „Atminties institucijos (muziejai)“ veiklą „Atminties institucijose dirbančių specialistų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas“. Tai mokomoji metodinė priemonė, skatinanti veiksmingesnę savivaldybių muziejų edukacinę veiklą, nukreiptą į bendruomenės poreikius. Leidinyje aptariama, kokią vietą muziejaus vadyboje užima edukacinė veikla, apžvelgiama, kaip įvairiais visuomenės istorijos tarpsniais keitėsi požiūris į muziejų edukaciją, kaip muziejų edukacija atsispindi tarptautiniuose ir Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Analizuojama, kuo muziejaus aplinka ypatinga ir vertinga edukaciniu požiūriu, kaip šis požiūris veikia muziejų ekspozicijas ir edukacinę veiklą. Leidinyje taip pat aptariamos muziejaus auditorijos, lankytojų tipai ir jų poreikiai, aprašomi pagrindiniai muziejų lankytojų tyrimo metodai, pateikiama patarimų ir pavyzdžių, kaip organizuoti lankytojų tyrimus ir, remiantis jų rezultatais, kurti inovatyvias paslaugas tai bendruomenei, kurioje muziejus yra.                                                                  ISBN 978-9955-9816-2-6

Leidinį atsisiųsti galima čia

LMA informacija