Muziejai – mokyklai: 15 naujų virtualių pamokų
2020-12-28 08:05:23

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija 2020 metais toliau tęsė projektą, kuriuo siekiama kurti virtualią edukacinę platformą „Atrask savo kraštą muziejuje“.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas švietimo bendruomenei nuotoliniu būdu susipažinti su muziejų atveriamomis galimybėmis mokiniams ir mokytojams. Virtualia edukacine platforma stengiamasi integruotis į kuo daugiau bendrojo ugdymo sričių. Pernai buvo sukurta 10 pamokų, orientuotų praplėsti 7–11 klasių lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietiškumo ugdymo, matematikos, meninio ir gamtamokslio ugdymo programas. Kiekviena pamoka suderinta su konkretaus dalyko arba kelių dalykų programomis.
Virtuali pamoka pradedama 3-imis į temą įvedančiais klausimais. Pamokos turinį sudaro detalus pasirinktos temos atkleidimas per muziejaus saugyklose arba ekspozicijose saugomus kultūros paveldo objektus. Kiekvienai pamokai kūrybiškai pasirinkta forma sukuriamas virtualus 15–20 min trukmės turinys: pasakojimai iliustruoti įdomių eksponatų nuotraukomis, garso ir vaizdo įrašais, kai kurios pamokos perteiktos temą atskleidžiančiais muziejų ekspozicijų pagrindu sukurtais filmukais. Mokiniai, susipažinę su turiniu, įgytas žinias ir gebėjimus gali pasitikrinti atlikdami testą.
Buvo numatyta 2020 m. didesnį dėmesį skirti dalykams integruoti ir mišraus mokymosi modeliui pritaikyti, be to, virtualias pamokas nuspręsta papildyti mokytojams skirta metodine medžiaga – aprašu, kaip virtualią pamoką kuo tikslingiau susieti su konkrečiu mokomuoju dalyku.
Nors buvo gautas mažesnis finansavimas, sulaukėme kur kas didesnio muziejų susidomėjimo – net 28 Lietuvos muziejų darbuotojai pasiūlė įvairių, itin intriguojančių temų. Dėl techninių galimybių planavome atrinkti tik 10 temų. Vis dėlto iš penkių narių sudaryta vertinimo komisija, į kurią įėjo LMA atstovai ir mokytojai ekspertai, po diskusijų nusprendė formuoti ne 10, o 15 pamokų.
Pamokų turinį pagal atrinktas temas rengė: Vaidė Gaudiešiūtė (Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje); Ernesta Juodsnukytė (Prienų krašto muziejus); Lina Marmaitė (Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus); Brigita Balčytienė, Liudmila Jankovskaja, Dalia Dziedravičienė (Trakų istorijos muziejus); Eglė Nedzinskaitė (Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija); Viktorija Kazlienė (Molėtų krašto muziejus); Daiva Irena Šarkanauskaitė (Maironio lietuvių literatūros muziejus); Vaida Janulevičiūtė (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Vinco Kudirkos muziejus); Gustas Jagminas ir Karolina Kunčinaitė (LNDM Taikomosios dailės ir dizaino muziejus); Regina Adomaitienė (Kėdainių krašto muziejus); Birutė Glaznerienė (B. ir V. Sruogų namai muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys); Jūratė Tarasevičiūtė (Kauno IX forto muziejus); Vida Narveišytė (Lietuvos jūrų muziejus); Justė Kutkienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus).
Visų 15-os pamokų struktūra nuosekli – 3 įvadiniai klausimais, pamokos turinys ir trumpas testas. Pavyzdžiui, pamoka „Balys Sruoga. Šeimos ir kultūros židinys Kaune“ papildo lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, skirtas B. Sruogos kūrybai analizuoti. Medžiaga skirta naudoti dirbant su 12 (IV gimnazijos) klasės mokiniais (vidurinis ugdymas). Gali būti naudojama pamokos metu, taip pat skiriama savarankiškam ar namų darbui. Pamoka skirta pristatyti sudėtingą rašytojo asmenybę ir atskleisti jo likimo tragizmą, supažindinti su svarbiausiais B. Sruogos gyvenimo etapais, apibendrinti ryškiausius jo charakterio bruožus ir išsiaiškinti, kaip jie lėmė rašytojo likimą ir atsiskleidė kūryboje. Pamokos turinys iliustruotas 20-čia muziejuje saugomų Balio Sruogos šeimos nuotraukų ir 4-iais Sruogų namą muziejų pristatančiais vaizdo įrašais.
Pamoka „Atrask Vilnios senvagę“ papildo istorijos ir dailės pamokas, supažindina su Vilniaus kultūros paveldu. Pamokos medžiaga skirta 7 klasės mokiniams (pagrindinis ugdymas). Ji taip pat gali būti naudojama pamokos metu, savarankiškam arba namų darbui. Pamokos uždavinys –naudojant pateiktą informaciją, faktus, fotografijas ir filmuotą medžiagą pažinti upės Vilnios ir kitų Vilniaus upių istoriją, jų įtaką miestui atsirasti būtent šioje vietoje, taip pat atsekti dingusią upės senvagę šiuolaikinio miesto gatvėse, išsamiau susipažinti su Šventaragio slėniu senaisiais laikais ir dabar. Pamokos turinys suformuotas kaip pažintinis filmukas – tai 9 minučių trunkantis pasivaikščiojimas po Šventaragio slėnio teritoriją.
Kiekviena iš 15-os pamokų (žr.: https://www.muziejuedukacija.lt/lt/virtualios_pamokos) – tai unikali galimybė virtualiai susipažinti su muziejų intelektualiniu lobynu neišeinant iš mokyklos arba mokantis nuotoliniu būdu. Tikimės, kad švietimo bendruomenei šis prasmingas muziejininkų darbas bus naudingas.

LMA Švietimo sekcijos vadovė dr. Nelija Kostinienė