NAUJIENOS

Muziejai – Vilniaus knygų mugėje
2014-02-18

Vis labiau domimasi istorinėmis knygomis – tokią išvadą padarė muziejininkai po jubiliejinės XV Vilniaus Knygų mugės.

Jungtinis Lietuvos muziejų asociacijos stendas XV Vilniaus knygų mugėje

       
       

 

Jau trečią kartą mugėje dalyvavusi Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA), pristatė naujus leidinius: Maironio lietuvių literatūros muziejus išleido 3 sąsiuvinius iki šiol neskelbtų Jono Mačiulio-Maironio tekstų: „Saulėtas vainikas“, „Mokslas – tai didžiausia galybė“, „Kaip nepastovi žemiškoji garbė“; Molėtų krašto muziejus – Stepono Antanavičiaus knygą „Molėtų krašte", Žemaičių vyskupystės muziejus išverstą iš lenkiško originalo Vincento Juzumo (1819–1901) „Žemaičių vyskupijos istoriją" (1899), kurios originalus pavadinimas „Medininkai, arba senosios Medininkų ar Žemaičių vyskupijos aprašymas". Pastaroji knyga susilaukė itin didelio susidomėjimo. Tuo džiaugėsi Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis: „Ši knyga – tai svarbus istorijos šaltinis, be kurio neįmanomi jokie šio krašto istorijos tyrimai, – sakė muziejaus direktorius Antanas Ivinskis. – Tačiau ji nėra akademinė, yra lengvai suprantama bet kam, kas domisi istorija. Joje atgyja ne tik parapijos, bet aprašomi papročiai,gamta, gyventojų aprangos mados, pamaldumas, moralė ar net kulinarija.“

Tai, kad tikri dalykai nenuskęsta laiko tėkmėje, o atvirkščiai – išryškėja jų vertė, patvirtina ir knyga „Molėtų krašte", kuriame publikuojami istoriko, žurnalisto Stepono Antanavičiaus tekstai, parašyti dar sovietmečiu rajono laikraščiui. Tai išties retas fenomenas, nes greičiausiai praranda vertę būtent periodikai skirti tekstai. Knygos autoriui tuo laiku pavyko užfiksuoti jau nueinančios kartos pasakojimus apie Molėtų krašto istoriją, vietovardžius, žmones. Leidinyje vertingas ne tik tekstas, bet ir iliustracijos, kurių yra virš dviejų šimtų: niekur nematytos prof. Stepono Kolupailos 1932 m. Molėtų Šv. Petro ir Povilo atlaidų nuotraukos bei pirmoji 1937 m. spalvota Molėtų fotografija.

Ypatingo dėmesio sulaukė ir Lietuvos jūrų muziejaus įkūrėjo, rašytojo Aloyzo Každailio legendinės knygos „Laivai ir jūrininkai“ jau trečiasis leidimas, papildytas Jūrų muziejaus istorikų Romaldo ir Romualdo Adomavičių tekstais apie Lietuvos laivybos istoriją. Gausiai į knygos pristatymą susirinkę skaitytojai citavo dar iš vaikystės prisimenamus tekstus apie paslaptingą jūrų pasaulį, džiaugėsi, kad anūkai galės jį pažinti ne iš jau „suskaitytos", o iš naujos, dar spaudos dažais kvepiančios knygos.

Besidominčius teatro istorija būrė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus bei Mokslo ir enciklopedijų leidyklos išleista knyga „Ten, kur viskas daug labiau. Lietuvos teatro dailės žodynas“. Žodynas susideda iš dviejų skyrių – teatro dailės terminų ir dailininkų kūrybinių biografijų. Į terminų skyrių įtraukti visų teatro sričių scenografijos tipai, meninės priemonės ir technikos, stiliai ir kryptys. Terminai apibrėžiami pateikiant ne tik konkrečią jų reikšmę, bet trumpai pristatoma ir meno objekto ar reiškinio istorija, jo ypatumai. Biografijų skyriuje pateikti duomenys apie scenografijos tyrinėtojus, scenografijos srityje dirbusius įvairių meno sričių dailininkus nuo XVIII amžiaus iki šių dienų. Žodynas iliustruotas originaliais scenovaizdžių ir kostiumų eskizais.

Na, o pačiame LMA stende su istorija, knyga, literatūra pažindinosi ir patys jauniausieji Knygų mugės lankytojai, nes čia veikė nuotaikinga muziejų edukacijos „MuMo klasika“ sala. Joje galima buvo kurti eilėraščius, animacinius filmus, spektaklius, paišyti ir net ... knygas gaminti. Visu tuo pasirūpino devyniolika jungtiniame stende dalyvavusių muziejų: Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros", Panevėžio kraštotyros, Rokiškio krašto, Maironio lietuvių literatūros, Raseinių krašto istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Europos parko, Kernavės archeologinės vietovės, Bažnytinio paveldo, Marijampolės kraštotyros, Literatūrinis A. Puškino, Žemaičių vyskupystės, Molėtų krašto, Zarasų krašto, Alytaus kraštotyros, A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis, Birštono bei Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.

 

Muziejų edukacijos kūrybinės dirbtuvės „MuMo klasikos sala“

Animacinių filmų kūrimas pagal K.Donelaičio pasakėčias. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

 „Knyga, teikianti dvasiai stiprybę“. Birštono muziejus

„Nuo plunksnos iki knygos". Maironio lietuvių literatūros muziejus

„Po klėtelės stogu". A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

„Žaidžiame poeziją: eilėraštis-dėlionė", Vinco Mykolaičio-Putino butas-muziejus (Vilniaus memorialinių muziejų direkcija)

„Skaitome ir iliustruojame A. Puškino pasakas". Literatūrinis A. Puškino muziejus

 

Muziejų stendu, kuriame buvo galima susipažinti su daugiau nei šimto pavadinimų leidiniais, apsilankė ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Kultūros ministras Šarūnas Birutis.

 

Muziejų renginiai – leidinių pristatymai XV Vilniaus knygų mugėje

Maironio lietuvių literatūros muziejaus trijų Jono Mačiulio-Maironio neskelbtų tekstų fragmentų sąsiuvinių „Saulėtas vainikas", „Mokslas – tai didžiausia galybė", „Kaip nepastovi žemiškoji garbė" pristatymas. Dalyvavo sudarytoja A. Ruseckaitė, aktorė G. Urbonaitė, solistas D. Sadauskas

Molėtų krašto muziejaus Stepono Antanavičiaus knygos „Molėtų krašte" pristatymas. Dalyvavo V. Kazlienė,  S. Žvinys, N. Antanavičienė, D. Antanavičius.

Žemaičių vyskupystės muziejaus Vincento Juzumo knygos „Žemaičių vyskupijos aprašymas" pristatymas. Dalyvavo P.  V. Subačius, M. Paknys, A. Ivinskis ir etnografinis ansamblis „Visi" (vad. Evaldas Vyčinas).

Lietuvos jūrų muziejaus ir leidyklos Tyto alba išleistos Aloyzo Každailio knygos „Laivai ir jūrininkai" pristatymas. Dalyvavo autorius, O. Žalienė, R. Adomavičius ir R. Adomavičius jaun., J. Žilinskas (Tyto alba), iliustracijų dailininkas A. Každailis.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus ir Mokslo ir enciklopedijų leidyklos knygos „Ten, kur viskas daug labiau. Lietuvos teatro

dailės žodynas" pristatymas. Dalyvavo sudarytoja R. Bitinaitė-Širvinskienė, R. Driežis, D. Zovienė, R. Lopienė.

 

LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, šiuo metu vienijanti 89 muziejus. Asociacijos  tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos muziejai", remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.

 

Fotografijų autorės Lolita Valužienė ir Birutė Vagrienė.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Nika Puteikienė,

LMA veiklų Vilniaus knygų mugėje koordinatorė,

Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

Tel.: 8 46 490751, 8 671 55567

Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis:

Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė,  tel.: +370 5 2790918, 8-684-23404 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com