EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Maironio gyvenimo ir kūrybos takais
Ilgalaikė

Rotušės a. 13, LT 44279 Kaunas
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. 8 37 206 842
el. paštas vrs@maironiomuziejus.lt

Iki 25 0,45 1.50€ 9-12 klasė

Moksleiviai, susipažinę su pagrindiniais Maironio gyvenimo ir kūrybos faktais, kartu su ekskursijų vadove pasivaikščioję po Maironio memorialinius kambarius, dalijami į kelias grupes, kad savo nuomonę galėtų pasakyti kiekvienas mokinys.
Grupėse suformuluojami klausimai ir temos, ieškoma atsakymų ir sprendimų, analizuojama ir apibendrinama, apgalvojus ar spontaniškai prieinama prie tam tikrų išvadų. Grupinės užduotys vykdomos literatūrinėje ekspozicijoje, patys atradę atsakymus moksleiviai juos lengviau įsimena. Grupių darbo rezultatais pasidalijama su visa klase (dažniausiai išrinkus vieną atstovą), palyginami grupių gauti rezultatai. Ekskursijų vadovė išryškina ir susistemina išsakytas svarbias mintis, papildo turimą informaciją. 
Progamą parengė Maironio lietuvių literatūros muziejus.
Muziejaus archyvo nuotrauka.


Švietimo teikėjas
Maironio lietuvių literatūros muziejus 

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13,LT–44279 Kaunas,
tel./faks. (837)207477,
el. paštas direktore@maironiomuziejus.lt
www.maironiomuziejus.lt