NAUJIENOS

Lietuva su Ukraina: istorija ir kultūros paveldas
2022-05-09

Vilniuje gegužės 13 -15 dienomis vyks Ukrainos dienos, o jų išvakarėse (gegužės 12d.) kviečiame į dvi viešas paskaitas apie Ukrainą ir jos kultūrą. Jų klausytis kviečiame iškart po pamaldų ukrainiečių kalba, kurios vyk Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų šventovėje Vilniuje (Aušros Vartų g. 7B) 18 val. Šio renginio metu bus renkamos lėšos ukrainiečių, gyvenančių bazilijonų vienuolyne, maitinimui.  

Mišios Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų šventovėje prasidės 18 val., o iš karto po jų laukia dvi mokslininkų paskaitos. 

Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, dr. Darius Baronas susirinkusiems skaitys pranešimą apie „Ukrainos Dovydo ir Rusijos Galijoto kova: kada laukti atomazgos?“ Pranešimas skirtas pasidalinti įžvalgomis apie ukrainiečių stiprybės ištakas, nevengiant paliesti ir kontraversiškų klausimų: Kijevas – kodėl?, kazokai – kas?, stačiatikiai – kokie? Tikintis, kad klausytojas pats ras sąlyčio taškų tarp panašaus istorinio likimo brolių – ukrainiečių ir lietuvių. 

Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. (hp) Rūtos Janonienės pranešimą „Lietuvos ir Ukrainos kultūriniai ryšiai XIX amžiuje“ išgirsime iškart po pirmosios. Jame bus aptariami įvairialypiai dvasiniai ir kultūriniai ryšiai, XIX a. jungę Vilnių su dabartinės Ukrainos žemėmis; prisiminti žymūs iš Ukrainos kilę dailininkai, studijavę Vilniuje, o taip pat – Vilniaus meno mokyklos auklėtinių veikla Lvove. 

Renginio metu bus galima paaukoti pinigų bazilijonų vienuolyne gyvenančių ukrainiečių maitinimui. Aukas pervesti prašoma į „VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba“, Juridinio asmens kodas 303372681, Sąskaitos Nr.LT077300010152951761. Pavedimo paskirtyje reikėtų įrašyti „Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui“.

Kultūros ir paramos renginio trukmė – 2 valandos. Jis įvyks gegužės 12 d., 18 val. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros Vartų g. 7B).

Renginį bendrai organizuoja Vilniaus dailės akademijos bendruomenė, Lietuvos dailės istorikų draugija, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Vilniaus Šv. Juozapato Bazilijonų ordino vienuolynas, talkina Vilniaus dailės akademijos ir Magnificat leidyklos, Vilniaus ukrainiečių bendrija, Katalikų vyrų brolija Kolumbo riteriai. 

lietuva su ukraina