LEDYNO NEŠTI IR PAMESTI MOSĖDYJE

Sveiki, atvykę į Mosėdį!

Kviečiame į kelionę po paslaptingą AKMENŲ KARALYSTĘ, kurią sukūrė Lietuvos akmenų karalius Vaclovas Intas.

 


 

PRADĖKIME KELIONĘ...

 

Pasisveikinkime su didžiausiu karalystės eksponatu – kūliu, kurio paskirtis  saugoti.

Įminkite mįslę ir sužinokite, kas yra KŪLIS:

Užaugo ant lauko be šaknų. Kas?

 


 

Pirmoji stotelė. AKMUO KNYGA

 

Atidžiai įsižiūrėkite į eksponatą ir pasvarstykite, KUO YPATINGA JO IŠVAIZDA IR KODĖL?

 

 

Šis akmuo atkeliavo iš Skandinavijos. Prieš maždaug 12 tūkstančių metų jis atslinko kartu su paskutiniu ledynmečiu. Vaclovas Intas jį rado laukuose perskeltą žaibo.

 

Antroji stotelė. AKMENŲ LABIRINTAS

 

Tik patys gudriausi gali pereiti akmenų labirintą. AR TU VIENAS IŠ JŲ?!

Atsispausdinkite labirinto ruošinį ir pabandykite jį kuo greičiau pereiti.

 

 

Pagalvok, kuris žodis labiausiai tinktų šiam labirintui apibūdinti.  Pagrįsk savo pasirinkimą.

 

SVEIKATA     RAMYBĖ     HARMONIJA     JĖGA      NUSIRAMINIMAS     ENERGIJA

 

Šis akmeninis labirintas yra energetinis saulės labirintasKaralystės įkūrėjas Vaclovas Intas tikėjo saulės labirinto energetine galia, kuri suteikia sveikatos, ramybės ir harmonijos. 

  

Trečioji stotelė. OBSIDIANAS

 

 Susipažinkite su paslaptingiausiu karalystės turtu – OBSIDIANU.

Pažvelgę į užuominas pagalvokite ir papasakokite, iš kur ir kaip obsidianas galėjo atsirasti?

 

UGNIKALNIS     ŠILTA      ŠALTA 

  

Obsidianas, manoma, turi magiškų galių. Senovėje jį naudojo aukojimo ritualams. Iš jo gamindavo aukojimo durklus. 

  

Ketvirtoji stotelė. FOSILIJŲ PASAULIS

 

Kas yra fosilija? Atsakymą rasite viename iš 5 teiginių. Kuris jų teisingas?

 

1. Tai gyvūno oda, užpildyta kokia nors medžiaga (šiaudais, vata ir pan.).

2. Tai suakmenėjusios organizmų liekanos arba jų antspaudai uolienose.

3. Tai išdžiūvęs arba balzamuotas organizmas.

4. Tai svetimkūnis skaidriame minerale.

5. Tai organinės kilmės mineralas, susidaręs sustingus spygliuočių augalų sakams.

 

Akmenų karalystėje yra nemažai fosilijų:

  

 Išnykęs jūros gyvūnas kreidoje BELEMNITAS.
Išnykęs kriauklinis galvakojis moliuskas AMONITAS.
Per milijonus metų suakmenėjęs MEDIS.

 

Įsižiūrėk į nuotraukas ir pasakyk, kuri fosilija yra kuri?

 

 

 

 

Kai augalas ar gyvūnas žūva, jo minkštosios dalys yra suskaidomos.  

 Fosilijos mums byloja apie tai, kas gyveno Žemėje tolimoje praeityje.

 

Penktoji stotelė. TITNAGAS

 

Tai – nacionalinis Lietuvos akmuo. Senų senovėje šis akmuo buvo naudojamas ugniai įžiebti. Iš jo buvo gaminami iečių, strėlių antgaliai, peiliai, kirviai, kaltai, gremžtukai, nes skildamas titnagas palieka labai aštrias briaunas, kurios sunkiai nudyla ar atšimpa.

  

Į Lietuvą titnagą atvilko ledynai prieš 135165 milijonus metų.

 


 

Padiskutuokite, KODĖL TITNAGAS BUVO IŠRINKTAS LIETUVOS NACIONALINIU AKMENIU.  

 

Kuris teiginys apie titnagą neteisingas?

 

1. Žmonės tikėjo magiškomis titnago galiomis.

2. Titnagas buvo panaudotas pirmųjų šaunamųjų ginklų gamyboje.

3. Žmonės tikėjo titnago gydomąja galia.

4. Titnagas yra naudojamas pramonėje.

5. Senovėje titnagas padėjo žmonėms įsitvirtinti ir išgyventi gamtoje.

 

 

PASIRINKITE VIENĄ TEMĄ IR PADISKUTUOKITE!

 

 Akmuo yra kieta uoliena.

Akmuo turi magiškų galių.

Akmuo negali kalbėti.

Akmuo turi simbolinių reikšmių.

Akmuo neturi sielos.

. 

AČIŪ UŽ KELIONĘ!