Į muziejų – neišeinant iš namų
2020-04-20 08:14:06

Dr. Nelė KOSTINIENĖ
Lietuvoje prasidėjus karantinui ypač išryškėjo skaitmeninio mokymo(si) plėtros svarba ir informatyvių, patikimo turinio, gerai veikiančių skaitmeninių edukacinių platformų poreikis.
Lietuvos muziejai turi didelę patirtį kuriant galimybes lankytojui muziejuje pabuvoti virtualiai. Dauguma muziejų jau ne pirmus metus kuria įvairaus turinio virtualius turus, apžvalgines ekskursijas, edukacinius žaidimus, siūlo atsispausdinti edukacinės medžiagos paketus. Ekstremalios situacijos metu nuotolinio ryšio su lankytoju galimybių padaugėjo – muziejai, negalėdami pakviesti atverti jų duris, kviečia apsilankyti virtualiai: pasižvalgyti po ekspozicijas, pavartyti leidinius, atsispausdinti įvairius istorinius žaidimus, spalvinimo knygeles ar lavinamąsias užduotis.
Kuria įvairų virtualų turinį
Virtualius turus siūlo ne tik nacionaliniai, kelis filialus turintys didieji muziejai, nuotoliniu būdu pasižvalgyti galime ir po Angelų muziejų – Sakralinio meno centrą Anykščiuose, Biržų muziejų „Sėla“, Kelmės krašto, Kėdainių krašto, Rokiškio krašto, Raseinių krašto istorijos, Mažeikių, Nalšios, Šilalės Vlado Statkevičiaus, Zanavykų, Geležinkelių muziejus, Janinos Monkutės-Marks muziejų-galeriją ir kt.
Nuotolinei pažinčiai muziejai išnaudoja tris pagrindinius kanalus – savo tinklalapius, „Facebook“ paskyras ir „Youtube“ platformą. Štai Lietuvos nacionalinis muziejus prasidėjus karantinui internetiniame puslapyje sukūrė atskirą skiltį „Ką veikti, kai neveikiame“, kur siūlo naują ir laiko patikrintą virtualų turinį, o muziejaus „Youtube“ kanale patalpino daugiau nei 115 vaizdo įrašų: įvairaus turinio paskaitų, knygų pristatymų, pranešimų iš tarptautinių konferencijų.
Kartu su muziejaus gidais keliaudamas „Virtualiu Valdovų rūmų muziejumi“, lankytojas gali pasivaikščioti visais 4 muziejaus maršrutais, apžiūrėti virtualius eksponatus, čia randa ir edukacinės medžiagos paketus, supažindinančius su istoriniais simboliais ir Gediminaičių dinastijos istorija. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus atvėrė savo lobius rubrikoje „Muziejus jūsų namuose“, muziejaus „Youtube“ kanale ir „Facebook“ paskyroje. MO muziejus lankytojams siūlo filmuotas virtualias pamokas, susitikimus su menininkais.
Lietuvos jūrų muziejus savo veiklą orientavo dar kryptingiau – tikslingai pradėjo kurti virtualias pamokas, kurių turinys ir veiklų strategijos orientuotos padėti mokytojui pasirengti pamokai, įdomiai ir sklandžiai organizuoti ugdymo procesą. Paskelbta pandemija Jūrų muziejui tapo nauju postūmiu greitai sureaguoti į pokyčius švietimo sistemoje, tad muziejus visą savo edukacinę patirtį operatyviai perkėlė į virtualias pamokas. Jau pirmą karantino savaitę muziejaus internetiniame puslapyje sukurta nauja platforma „Virtualios pamokos“, kurioje pateikiama 14 pamokų. Muziejaus darbuotojai džiaugiasi, kad pamokos susilaukė didelio dėmesio – fiksuota, jog vienai pamokai tenka per 65 000 peržiūrų. Šiuo metu kuriama dar ne viena pamoka, tad artimiausiu metu virtualių pamokų sąrašą planuojama papildyti.
Šios krypties veiklos plėtra yra itin aktuali ne tik gyvenant ekstremalios situacijos sąlygomis. situacijoje. Virtuali, į mokinį orientuota edukacija yra būtina šiandieninės muziejinės edukacijos dalis, nes ji sudaro sąlygas virtualiai susipažinti su muziejų ugdomosios veiklos strategijomis. Bet kurioje Lietuvos vietoje gyvenantis vaikas, atsidaręs vieno ar kito šalies muziejaus internetinį puslapį, gali ne tik susipažinti su muziejaus ekspozicijomis, sužinoti, kas jame saugoma, bet ir mokytis, įgyti naujų žinių, patirčių, savarankiškai arba padedant mokytojams ir artimiesiems plėtoti bei gilinti  kūrybinius  gebėjimus.
Atrask savo kraštą muziejuje
Naujas žingsnis muziejų virtualioje aplinkoje – tikslingai ir kokybiškai parengtas virtualių edukacinių programų arba su ugdymo programomis suderintų pamokų rengimas ir kaupimas muziejų tinklapiuose ar „Youtube“ kanale. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos iniciatyva 2019 m. pradėtas vykdyti projektas „Atrask savo kraštą muziejuje“, kurio rezultatas –10 sukurtų virtualių pamokų 7–11 klasių mokiniams, parengtų atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo programų turinį ir integruojant keletą mokomųjų dalykų. Pamokų turinys ir metodinė struktūra tikslingai orientuota nuotoliniu būdu susipažinti su muziejų atveriamomis galimybėmis ir taip gilinti bendrojo ugdymo metu mokinių įgyjamas kompetencijas.
Virtualias pamokas kūrė Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Kretingos, Kelmės, Kėdainių krašto, Rokiškio krašto, Respublikinis Vaclovo Into akmenų, Maironio lietuvių literatūros muziejai, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija ir Nacionalinė dailės galerija, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys – S. Nėries memorialinis muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir kt. Rengiant pamokas siekta formuoti tik patikimą, kokybišką turinį. Pamokų scenarijuose pateiktos metodinės rekomendacijos, garso, vaizdo ir fotomedžiaga, sukurta žinių įsivertinimo galimybė. Pamokos patalpintos internetinėje svetainėje MUZIEJUS-MOKYKLA-MOKSLEIVIS  (https://www.muziejuedukacija.lt/lt/virtualios_pamokos).
Edukacinę medžiagą mokytojai gali naudoti pamokose, o mokiniams ši vaizdinė medžiaga padės mokytis individualiai. Pavyzdžiui, rengiant pamoką „Lietuvos kūrimo istorija arba Maironis Kaune“, buvo siekiama, kad pamokos turinį pristatant per muziejaus eksponatus, rašytinius šaltinius, autoriaus kūrybą, biografijos detales mokiniai suvoktų istorinį ir kultūrinį poeto palikimą, literatūrą pažintų kaip tautos kultūros dalį, susipažintų su kultūros tradicijomis, ugdytųsi pagarbą visuomenės ir valstybės vertybėms – žmogaus laisvei, orumui, lygybei, puoselėtų tėvynės meilę, jaustų atsakomybę už tautą ir valstybę. Pamoka „Tik viena pėda, pusė uncijos, ir tu jau pažįsti Rokiškio krašto senuosius matavimo vienetus“ parengta naudojant Rokiškio muziejuje saugomus įvairius matavimui skirtus eksponatus, atsižvelgiant į 7–8 klasių matematikos ugdymo programą. Edukacinė medžiaga mokinius ne tik supažindina su matų ir saikų formavimosi raida, bet ir ugdo sąmoningą matematinių sąvokų vartojimą, o užduotys skatina ir pasitikrinti žinias, ir spęsti gana sudėtingas matematinio skaičiavimo problemas.
Projektas bus tęsiamas
Šiais metais numatoma šią virtualių pamokų kūrimo patirtį plėsti, įtraukiant daugiau Lietuvos muziejų ir tinkamiau pritaikant skaitmeninės platformos galimybes. Muziejai, numatantys rengti naujas virtualias pamokas, turėtų gerai apgalvoti siūlomas temas, dalykų integraciją, mišraus mokymo(si) modelius ir konkrečią pagalbą būtent savo lokalios aplinkos mokyklų bendruomenėms.
Aktualu ir skatintina, kad kuo daugiau muziejų patys tikslingai formuotų nuotoliniu būdu pasiekiamus su bendrojo ugdymo turiniu suderintus edukacinio turinio paketus. Taip bus formuojama tikslingos ir kryptingos pagalbos mokyklos bendruomenėms tradicija, kai muziejų parengta ir virtualiai pateikta mokymo(si) medžiaga siekiama praplėsti, papildyti ir pagilinti Bendrojo ugdymo programų turinį. Muziejus kviečiame bendradarbiauti su mokyklomis, įtraukti įvairių dalykų mokytojus ir drauge ieškoti sprendimų, kaip muziejų kuriami edukaciniai produktai taptų neatsiejama bendrojo ugdymo dalimi.
Numatoma kultūros skaitmeninio turinio kūrimo plėtra
Lietuvos kultūros įstaigos kviečiamos pasinaudoti dar viena atsiveriančia perspektyva – LR Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui kompleksinei kultūros sektoriaus skatinimo programai karantino metu papildomai skirti 5 mln. eurų, iš kurių 3 mln. eurų bus paskirstyti per Kultūros rėmimo fondą skubaus kultūros produktų ir paslaugų perkėlimo į skaitmeninę erdvę programai. Priemonė skiriama skaitmeniniams kultūros produktams ir paslaugoms, būtinoms pasikeitus kultūros vartojimo poreikiams karantino metu ir po jo, kurti. Teikti paraiškas dėl finansavimo galės visos kultūros organizacijos, taip pat ir muziejai. Priemonės įgyvendinimą numatyta pradėti jau š. m. balandžio mėnesį.