NAUJIENOS

Garso šešėlis
2022-07-31

Kviečiame Jus rugpjūčio 2 d. 18 val. į Renatos Valčik ir Tomoo Nagai parodos „Garso šešėlis“ atidarymą, kuris vyks Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje (Pilies g. 40).

„Garso šešėlis“

Pradžioje buvo garsas… Garso rezonansas sklido ir plėtė erdvę, kurioje radosi terpė formuotis materijai…

Juntamas ir girdimas garsas nėra matomas. Nematomas objektas niekada nemeta šešėlio, kuris leistų suvokti objekto formą. Ši autorių instaliacija – tai bandymas sukurti šešėlį garsui ir taip bandyti įsivaizduoti muzikos natų formą. Tokia laisva interpretacija, kuri gali egzistuoti įvairiausiomis formomis bet kokiame kontekste. Šį kartą instaliaciją sudaro trys dalys, kuriose telpa pasakojimas nuo didžiojo sprogimo, visatos žvaigždyno iki nuosavos planetos sukūrimo.

Parodoje naudojami paruošti objektai, pavyzdžiui, lėkštė suskamba ir rezonuoja muzikines natas bei tampa muzika. Yra galimybė pagalvoti, kas tai yra: buities daiktas, skulptūra ar meno kūrinio skambesys?

Renatos Valčik (dailininkė, scenografė) ir Tomoo Nagai (kompozitorius, perkusininkas) bendradarbiavimas, beieškant naujų sąlyčio taškų tarp garso ir vaizdo, prasidėjo 2017 m. Menininkai yra surengę parodas Islandijoje, Lietuvoje ir Austrijoje. Ši paroda – tai trečioji paroda Lietuvoje. 

 

The Shadow of notes 

In the beginning there was the sound…  The resonance of the sound spread and expanded the space in which matter formed…

The sound is perceptible and audible, but not visible. An invisible object never casts a shadow that would allow us to perceive its shape. This installation is an attempt to create a shadow for sound and thus trying to imagine the shape of musical notes. It is a free interpretation that can exist in various forms in any context. This time the installation consists of three parts, which contain a story from the Big Bang and the constellation of the universe to the creation of one’s very own planet.

The ready-made objects used in the exhibition, for example, the plate sounds and resonates musical notes and thus becomes the music. There is possibility to think about what it is: a household object, a sculpture or a sound of an artwork?

The collaboration between Renata Valčik (artist, scenographer) and Tomoo Nagai (composer, percussionist) in searching of new contact points between sound and visuals began in 2017. These artists held exhibitions in Iceland, Lithuania and Austria. This exhibition is the third exhibition in Lithuania.

 

garso seselis