NAUJIENOS

Dr. S. Maslauskaitė-Mažylienės paskaita
2023-11-21

Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė paskaitoje „Šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje“ pasakos apie pirmuosius bazilijonų ordino žingsnius Romoje bei ten įsišaknijantį šv. Juozapato kultą. Lapkričio 22 d., 18.00 val. kviečiame atsidaryti mūsų feisbuko paskyrą ir klausytis paskaitos, transliuojamos tiesiogiai iš Romos!

Apie paskaitą

Bazilijonų ordino istorija Romoje prasidėjo 1599 metais, kai vienas iš ordino įkūrėjų Juozapas Benjaminas Rutskis atvyko į Graikų šv. Atanazo kolegiją studijuoti teologijos. 1614 m. tapęs Kijevo metropolitu, dar po metų jis atvyko vizito pas Šventąjį Tėvą, ir ta proga popiežius Pauliaus V jo metropolijos studentams Graikų kolegijoje įsteigė keturias vietas. 1637 m. naujasis Kijevo metropolitas Rapolas Korsakas Tikėjimo sklaidos kongregacijos paprašė įkurti bažnyčią ir nakvynės namus pro Ruthenis unitis in Urbe. Šis metropolito troškimas buvo išpildytas.

Žengdami vaizdingu bazilijonų istorijos Romoje keliu matysime, kaip joje įsišaknija šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas, kokiu laiku tampa ryškiausias ir kaip sunkumų periodais globėjo užtarimas pasireiškia regima pagalba rutėniškų kraštų tikintiesiems.

 

Tai priešpaskutinis mūsų muziejaus rengiamo ciklo „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ renginys. Gruodžio 7 d. 18 val. pakviesime Jus į muziejų, į baigiamąjį ciklo renginį: dr. Alfredas Bumblauskas, dr. Liudas Jovaiša, dr. Darius Baronas, LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vadovas Remigijus Černius diskutuos tema „Bažnytinės unijos iššūkis“.

 

Renginių ciklas yra www.700vilnius.lt programos dalis.

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Muziejaus veiklą finansuoja: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos tel. +370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt.