NAUJIENOS

Bažnytinės unijos iššūkis
2023-11-30

Minint 400-ąsias šventojo Juozapato Kuncevičiaus gimimo dangui metines, Bažnytinio paveldo muziejus inicijavo renginių ciklą „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Nuo 2022 metų rudens Lietuvos ir Ukrainos istorikai dalinosi savo tyrimais ir atradimais apie šventojo Juozapato epochą, rusėniškąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dėmenį, istorinius ir kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos ryšius. Gruodžio 7 d. 18.00 val. šį renginių ciklą vainikuos diskusija Bažnytinės unijos iššūkis“.

Istorikai dr. Liudas Jovaiša, dr. Darius Baronas, dr. Alfredas Bumblauskas ir Remigijus Černius diskutuos apie Bažnytinės unijos idėjų puoselėjimą, jų sklaidą nepalankiomis sąlygomis bei svarbą dabarties kontekste. Diskusija vyks Bažnytinio paveldo muziejuje, renginys nemokamas. Tiesioginę pranešimo transliaciją bus galima stebėti muziejaus „Facebook“ paskyroje.

„Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ prasidėjo 2022 m. spalį dr. Genutės Kirkienės pranešimu; paskaitas pagal savo mokslinių interesų sritis taip pat skaitė dr. Darius Baronas, dr. Nazaras Zatorskyy, dr. Ivanas Almesas, dr. Ina Kažuro, dr. Rūta Janonienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Mintautas Čiurinskas ir dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vykusioje diskusijoje apie graikų apeigų katalikų ikoną dalyvavo dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė, Dalia Tarandaitė, Karolina Bukovskytė, pokalbį moderavo dr. Irena Vaišvilaitė. Muziejuje surengta dešimt paskaitų ir diskusija unitiškosios kultūros ir paveldo tema; ypatingas dėmesys šiuose renginiuose buvo skiriamas šv. Juozapato asmeniui ir kultui. 

Visi šio ciklo renginiai transliuojami muziejaus „Facebook“ paskyroje, o paskaitų įrašus galima rasti muziejaus „Youtube“ platformoje. Tikimės, kad vertinga mokslinė medžiaga, sukaupta paskaitų cikle „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ ir rengiant šv. Juozapatui Kuncevičiui skirtą parodą, paskatins tolesnius istorinius ir kultūrinius šios temos tyrimus.

Bažnytinio paveldo muziejus iki 2024 m. balandžio 27 d. kviečia apsilankyti parodoje „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“, kuri pasakoja apie istorinį šventojo gyvenimo kontekstą, primena unijos aplinkybes, Bazilijonų ordino įkūrimą ir veiklą. Parodą lydi ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir lauko paroda ant Vilniaus katedros šoninio fasado.

 

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Muziejaus veiklą finansuoja Vilniaus arkivyskupija ir Lietuvos kultūros taryba.