NAUJIENOS

Atnaujinta ekspozicija
2023-08-11

Š. m. rugpjūčio 11 d. (penktadienį), Trakų istorijos muziejus lankytojams atveria atnaujintą S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspoziciją, išsamiai pristatančią karaimų tautos istoriją. Karaimų tautos muziejus yra Trakų istorijos muziejaus padalinys, bus atviras ir svečių lauks penkias dienas per savaitę – nuo trečiadienio iki sekmadienio. Po ilgos pertraukos atsiveriančias ekspozicijos erdves iki rugsėjo 30-osios kviesime lankyti nemokamai.

Lietuvoje karaimų tautos istorija prasideda dar 1397 m. – kunigaikščio Vytauto Didžiojo kvietimu daugiau nei 300 karaimų šeimų pakvietus į LDK istorinę sostinę, Trakus. Ryšys su šiuo miestu yra neatsiejama šios tautos tapatybės dalis, kaip ir Trakų tapatybė neatsiejama nuo karaimų. Š. m. rugpjūčio 11 d. (penktadienį), Trakų istorijos muziejus lankytojams atveria atnaujintą S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspoziciją, išsamiai pristatančią karaimų tautos istoriją. Karaimų tautos muziejus yra Trakų istorijos muziejaus padalinys, bus atviras ir svečių lauks penkias dienas per savaitę – nuo trečiadienio iki sekmadienio. Po ilgos pertraukos atsiveriančias ekspozicijos erdves iki rugsėjo 30-osios kviesime lankyti nemokamai.

Įgyvendindamas savo svajonę žymus karaimų tautos veikėjas, mokslininkas orientalistas Seraja Šapšalas inicijavo muziejaus, pristatančio visuomenei karaimų etninės bendrijos istoriją ir kultūrą, Trakuose atsiradimą. Prieš 85-erius metus Lenkijos vyriausybė, atsiliepdama į S. Šapšalo iniciatyvą, karaimų muziejaus statybai Trakuose asignavo 33 tūkst. zlotų. Muziejaus statybose (vadovaujamose architekto Jano Borovskio, 1890–1966) aktyviai dalyvavo ir patys karaimai. 1938 m. liepos 6 d. įvyko kertinio akmens pašventinimo iškilmės. 1939 m. prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas nutraukė statybos darbus. Visa kolekcija liko S. Šapšalo bute, Vilniuje, ir kaip karaimų muziejus butas veikė dešimtmetį, nuo 1941 m. iki 1951-ųjų pradžios. Panaikinus muziejų, eksponatai perduoti Lietuvos mokslų akademijai bei Lietuvos nacionaliniam muziejui. 

Trakuose pirmoji karaimų etnografinė paroda buvo įrengta 1967 metais. Jos pagrindą sudarė S. Šapšalo sukauptos kolekcijos eksponatai. Po kelių dešimtmečių pertraukos, muziejus su atnaujinta ekspozicija duris lankytojams vėl atvėrė 1997 m. birželio 28 d., minint karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600-ąsias metines. 2011 m. gruodžio 27 d., minint S. Šapšalo mirties 50-ąsias metines, muziejui buvo suteiktas Hadži Serajos Chano Šapšalo karaimų tautos muziejaus vardas ir išleista knyga „Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui“. 

Nūdien atveriama atnaujinta S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspozicija,pristatanti Trakų istorijos muziejaus karaimikos rinkinį ir S. Šapšalo sukauptą orientalistinę kolekciją: ikonografiją, apeiginius daiktus, buities rakandus, aprangą ir papuošalus, interjero reikmenis, tekstilę, ginkluotę, karaimų rankraščių rinkinius, specializuotus leidinius ir fotografijas. Taip pat bus demonstruojama įvairių istorinių laikotarpių audiovizualinė medžiaga: siužetai apie S. Šapšalo kurto muziejaus istoriją, ištraukos iš LRT „Nacionalinės ekspozicijos“, šiuolaikiniai leidiniai bei įvairūs objektai, skirti karaimų tautos atminimo Lietuvoje įamžinimui. Ekspozicijoje ypatingi akcentai skirti karaimų kalbai – nykstančiai ir saugomai Unesco, – bei jos pažinimui.

Kviečiame apsilankyti!

Ekspozicijos kūrėjai: Trakų istorijos muziejus, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupe, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Ekspozicijos konsultantai: Lietuvos karaimų religinė bendruomenė ir Lietuvos karaimų kultūros bendrija

Darbo laikas: trečiadienis–sekmadienis, 10.00–18.00 val. (visus kalendorinius metus, išskyrus valstybines šventes)

Vieta: S. Šapšalo karaimų tautos muziejus (Karaimų g. 22, Trakai)

atnaujinta karaimų istorijos ekspozicija