NAUJIENOS

Atidaroma Sakralinio paveldo ekspozicija
2022-12-05

Gruodžio 6 d. (antradienį) 12 val. atidaroma Sakralinio paveldo ekspozicija  Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje (Katedros a. 6, Telšiai).

Atidarymo dieną (nuo 12 iki 18 val.) ekspozicijos lankymas NEMOKAMAS.

Senojo Telšių bernardinų vienuolyno pastate įsikūrusi Sakralinio paveldo ekspozicija supažindins lankytoją su Telšių vyskupijos istorija, unikaliomis Lietuvos ir Žemaitijos liaudies pamaldumo tradicijomis, liturginiais reikmenimis ir bažnytinių procesijų atributais.

sakralinis