EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Archeologiniai požemių tyrinėjimai
Ilgalaikė

Vilniaus arkikatedros varpinė
Katedros a. 2, LT-01143 Vilnius
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8 5) 26 97 800, (8 5) 26 97 803
el. p. violeta.indriuniene@bpmuziejus.lt

15–30 2 4.50€ 5-12 klasė

Ką gali papasakoti plytos, puodų duženos ar net kaulai? Ar iš kaulų gali pasakyti, kas tai buvo per žmogus? O kaip atrodė, ką valgė, kuo sirgo? Tuo domisi įvairių sričių mokslininkai: istorikai, antropologai, archeologai. Edukacijos metu į katedros požemius pabandysime pažvelgti jų akimis. Jūsų laukia turininga ekskursija, o po jos – praktinė dalis, kurioje patys galėsite tapti archeologais. Specialiais įrankiais kasinėsime paruoštus „kultūrinius sluoksnius“, kuriuose laukia ne vienas įdomus radinys. Drauge aiškinsimės, ką surasti daiktai gali pasakyti apie katedrą, jos požemius ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvenusius žmones.
Programą parengė Violeta Indriūnienė
Muziejaus arch. nuotr.

 

Švietimo teikėjas
Bažnytinio paveldo muziejus 

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9, LT-01124 Vilnius,
tel. (8 5) 269 78 03,
el. paštas muziejus@bpmuziejus.lt,

www.bpmuziejus.lt