EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Vilniaus arkikatedra ir jos požemiai
Ilgalaikė

Vilniaus arkikatedros varpinė
Katedros a. 2, LT-01143 Vilnius
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8 5) 26 97 800, (8 5) 26 97 803
el. p. violeta.indriuniene@bpmuziejus.lt

15–30 1.30 4.50€ 1-12 klasė

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika – viena seniausių ir svarbiausių katalikų šventovių Lietuvoje. Nuo pat Lietuvos krikšto 1387 m. iki XX a. vidurio be pertraukos tikintiesiems tarnavusios ir jiems 1988 m. grąžintos katedros istorinę ir dvasinę svarbą liudija joje išlikusios didikų funduotos koplyčios, įvairių laikotarpių dailės, skulptūros, auksakalystės šedevrai, kelios dešimtys memorialinių lentų ir antkapinių paminklų. Ekskursijos dalyviai taip pat aplankys katedros požemius, apžiūrės juose saugomus archeologinius radinius, senuosius palaidojimus ir karalių mauzoliejų.
Programą parengė Violeta Indriūnienė
Muziejaus arch. nuotr.

 

Švietimo teikėjas
Bažnytinio paveldo muziejus 

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9, LT-01124 Vilnius,
tel. (8 5) 269 78 03,
el. paštas muziejus@bpmuziejus.lt,

www.bpmuziejus.lt