NAUJIENOS

Paroda Lietuvos švietimo istorijos muziejuje
2017-04-04

Pedagogės Marijos Montessori (1870–1952) pasekėja, jos ugdymo metodo pradininkė Lietuvoje M. Varnienė atkakliai dirbo ne tik taikydama šį metodą pačios įkurtame darželyje „Vaikų nameliai" Kaune 1928 m., bet ir populiarino jį, organizuodama M. Montessori metodo mokymo priemonių parodas, vedė kursus darželių vedėjoms.
Ištikimi ir nepamainomi M. Varnienės talkininkai buvo jos vyras dailininkas Adomas Varnas ir idėjų bendramintė Domicelė Petrutytė. D. Petrutytė populiarino M. Montessori metodą skaitydama paskaitėles per radiją, o A. Varnas – versdamas iš italų ir prancūzų kalbų M. Montessori straipsnius, kurie buvo spausdinami žurnaluose „Naujoji Romuva“, „Židinys“ ir kt.
Antrojo pasaulinio karo metu šita entuziastų trijulė pasitraukė į Vakarus ir tęsė pradėtus darbus – atkūrė prarastas montesorines priemones ir atidarė vaikų namelius išeivijoje (Vokietijoje, JAV).
M. Varnienė – pirmoji Lietuvos montesorininkė puikiai suvokė šio metodo svarbą. Augančio žmogaus gyvenimui būtina tinkamai paruošta, graži, vaiko poreikius atitinkanti saugi aplinka, kurioje jis turi daugiau galimybių ugdyti savarankiškumą, kur nėra baudžiama ir reikalaujama. Drausmė atsiranda iš malonaus darbo, o suaugusiojo uždavinys yra antraeilis – būti išmintingu vaiko padėjėju. Naudodamas specialiai paruoštas priemones, vaikas auklėja pats save pagal įgimtas galimybes ir temperamentą, taip tapdamas savo individualios asmenybės kūrėju.
Parodoje eksponuojamos senosios Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fonduose saugomos originalios pedagogės D. Petrutytės iš Čikagos parvežtos ir muziejui padovanotos montesorinės ugdymo priemonės.
Parodoje pristatome M. Montessori ugdymo metodą, jo puoselėtojus Lietuvoje. Įvairaus amžiaus lankytojus kviečiame praktiškai išmėginti šį metodą interaktyvioje edukacinėje erdvėje – pasitikrinti pastabumo, skaičiavimo, skaitymo gebėjimus, kitaip matyti, liesti, pajusti mus supantį pasaulį.
Projekto rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir VšĮ Kauno Montessori pradinė mokykla.
Informaciją teikia Lietuvos švietimo istorijos muziejaus komunikacijos koordinatorė Irma Gūžienė.