Niūronių k., LT-29175 Anykščių r.
tel. (8 381) 51 722
el. paštas a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt