EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
XX–XXI a. Lietuvos dailė
2012 m. rugsėjo – 2014 m. balandžio mėn.

Bokšto g. 5, LT 01126Vilnius

Informacija teikiama
tel. (8 5) 262 8030,
el. paštas muziejus@ldm.lt

25 8 0.00€ 1-12 klasė

Edukacinę programą sudaro 2 moduliai: „Spalvų ekspresas“ ir „Mokykla, gyva mene“.
Edukacinės programos „XX a. Lietuvos dailė“ tikslas – supažindinti moksleivius su XXa. Lietuvos daile, meno įtaka kultūriniam šalies gyvenimui, istorijos, minties raidos atspindžiais vizualiame mene. Suteikti moksleiviams dailės teorijos ir analizės įgūdžių. Programa taip pat siekiama suaktualinti meno ugdymo ir kūrybingo mąstymo bei bendradarbiavimo įgūdžius stiprinančios veiklos svarbą bendrojo lavinimo mokyklose. Siekiama pristatyti muziejų kaip erdvę integruotam mokymuisi.

Modulio „Spalvų ekspresas“ tikslas – remiantis Prano Domšaičio galerijos tapybos ekspozicijomis (dailininkų P. Domšaičio ir Č. Janušo kūriniais ) sukurti dinamišką ir patrauklią moksleiviams Lietuvos tapybos paţinimo programą muziejuje. Trys programos lygiai paruošti atsižvelgiant į moksleivių amţių: 1–4, 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams.

2012–2013 metais modulio „Spalvų ekspresas" metu sukurti moksleivių darbai 2013 m. birželio 26 d. – rugsėjo 20 d. eksponuoti LDM Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje parodoje „Susipažinkime: Meno pažinimo centras".

„Spalvų ekspreso“ profilis Facebook'e

 

Moduliu „Mokykla, gyva mene“ siekiama ugdyti moksleivių vizualų raštingumą, susieti tradiciškai atskirtas kultūros (meno ir mokslo) sritis, skatinti domėtis menu, kaip neatsiejama savo asmenybės ugdymo priemone, ugdyti tolerantišką, kritišką ir atvirą moksleivių poţiūrį į kultūrinius procesus.

„Mokykla, gyva mene“ profilis Facebook'e

 

Išsamus edukacinės programos aprašas

Užduočių sąsiuvinis moksleiviams

 

Švietimo teikėjas
Lietuvos dailės muziejus