VIRTUALIOS PAMOKOS

   Virtualios pamokos, tai Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos 2019–2021 m. įgyvendinamos veiklos „Atrask savo kraštą muziejuje“, kurią finansuoja Lietuvos kultūros tarybos programa "Strateginis kultūros organizacijų finansavimas", rezultatas. Per tris metus sukurta 33 pamokos, kiekviena iš jų suderinta su konkretaus mokomojo dalyko (arba kelių dalykų) ugdymo programa. Jų turinį sudaro detalus pasirinktos temos atskleidimas per muziejų saugyklose arba ekspozicijose esančius kultūros paveldo objektus, todėl tai unikali galimybė virtualiai susipažinti su muziejų intelektualiniu lobynu neišeinant iš mokyklos arba mokantis nuotoliniu būdu. Tikimės, kad švietimo bendruomenei bus naudingas šis prasmingas muziejininkų darbas.

GULBĖS GIESMĖ IŠ SUVALKIJOS LYGUMŲ. KAZIMIERAS VIKTORAS BANAITIS. OPERA "JŪRATĖ IR KASTYTIS"

Zanavykų muziejus

Pamoka papildo 8 ir 11 klasių muzikos ir istorijos ugdymo turinį

 

Kaip Lietuvos nepriklausomybės signataro sūnus tapo kompozitoriumi?

Kaip Lietuvos kultūrinį gyvenimą veikė istoriniai įvykiai?

Kaip buvo kuriama opera „Jūratė ir Kastytis“?

METODINĖS REKOMENDACIJOS 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ INDĖLIS Į LIETUVOS KREPŠINIO RAIDĄ

Lietuvos sporto muziejus

Virtuali pamoka papildo 9–10 klasių istorijos ugdymo turinį

 

Kokia buvo išeivių lietuvių sporto pradžia?

Kokia buvo krepšinio pradžia ir eiga Lietuvoje?

Kokie buvo išeivių sportininkų krepšinio pasiekimai?

METODINĖS REKOMENDACIJOS 

RAŠYTOJAI, PRAAUGĘ SAVO EPOCHĄ: MIKALOJUS DAUKŠA IR ČESLOVAS MILOŠAS

Kėdainių krašto muziejus,  Kėdainių r. Šėtos gimnazija

Virtuali pamoka papildo 10–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ugdymo turinį

 

Kokią reikšmę turėjo Mikalojaus Daukšos kūriniai raštijos lietuvių kalba vystymuisi?

Kaip XX a. istoriniai įvykiai paveikė Česlovo Milošo gyvenimo kelią ir kūrybą?

Kokią reikšmę žmogaus tautiniam identitetui turi kalba?

METODINĖS REKOMENDACIJOS 

KOMPOZITORIAUS JUOZO GRUODŽIO KELIONĖS PO EUROPĄ

Kauno miesto muziejus, UAB „Erudito licėjus“

Pamoka papildo 7–8 kl. socialinio, meninio, kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinį

 

Kokią muziką kūrė Juozas Gruodis?

Kokiu laikotarpiu kūrė kompozitorius J. Gruodis?

Kokius užsienio kraštus aplankė J. Gruodis su savo žmona?

METODINĖS REKOMENDACIJOS 

KAS YRA VASARIO 16-OJI?

Signatarų namai, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys

Pamoka papildo 9 klasės istorijos ugdymo turinį

 

Kada padaryta garsioji ir vienintelė Lietuvos Tarybos nuotrauka?

Kiek Nepriklausomybės Akto egzempliorių buvo pasirašyta Vasario 16-ąją?

Kas yra signato?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

DIDŽIOJI PRAMONĖ: „INKARAS“

Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus

Pamoka papildo 10 klasės istorijos ugdymo turinį

 

Kaip sukuriamas originalus gaminys?

Kiek žmonių turi susiburti ir kiek laiko reikia, kad ore sklandanti idėja taptų masinės gamybos produkcija?

Kaip niekad nepasakotos istorijos  gali tapti muziejuje saugomos atminties dalimi?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

NUO SŪDUVOS IKI SUVALKIJOS. KRAŠTO ISTORIJA IR ASMENYBĖS

Signatarų namai, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys

Pamoka papildo 9 –10 klasių istorijos ir pilietiškumo pagrindų ugdymo turinį

 

Kodėl Suvalkijos kraštas gali būti vadinamasi trimis pavadinimais?

Kiek 1918 m. Vasario 16-osios Akto signatarų buvo kilusių iš Suvalkijos krašto?

Kas lėmė, kad Marijampolės gimnazija tapo tautinio atgimimo veikėjų „kalve“?

METODINĖS REKOMENDACIJOS 

DIDIKŲ APRANGOS DETALĖS XVII a.

Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus

Pamoka papildo 9 klasės istorijos ir 11 klasės lietuvių literatūros ugdymo turinį


Kokios tendencijos vyravo XVII a. didikų aprangoje? Kokia jų kilmė?

Kokią aprangą vilkėjo didikai vyrai?

Kaip atrodė ir iš kokių detalių sudarytas moterų didikių kostiumas?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

VYTAUTAS DIDYSIS – MODERNIOS VIDURAMŽIŲ LIETUVOS KŪRĖJAS

Trakų istorijos muziejus

Pamoka papildo 8 ir 11 klasių istorijos ugdymo turinį.


Kodėl Vytautas vadinamas Didžiuoju?

Kas Vytautą sieja su Slibinu (Drakonu)?

Vytauto dvaras. Kas tai?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

APIE LIETUVININKŲ GYVENIMĄ PRIE JŪROS IR MARIŲ

Lietuvos nacionalinio dailės muziejus. Prano Domšaičio galerija

Pamoka papildo 10 klasės dailės, istorijos, technologijų ugdymo programą.

 

Kada vienas ratas vandenyje, o kitas – smėlyje?

Kiek gintaro buvo Gintaro įlankoje?

Kodėl biskvitas kartais nevalgomas?

BERNARDO BRAZDŽIONIO GYVENIMO KELIONĖ. KAUNAS 1929–1944 M.

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Pamoka papildo 7 klasės lietuvių literatūros ugdymo turinį.

 

Kaip tampama poetu?

Kokių meninių gabumų turėjo Bernardas Brazdžionis?

Kodėl Bernardas Brazdžionis slėpėsi po Vytės Nemunėlio slapyvardžiu?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

BALYS SRUOGA. ŠEIMOS IR KULTŪROS ŽIDINYS KAUNE

Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys

Pamoka parengta pagal 12 klasės lietuvių literatūros programą


Koks teatro elementas aptinkamas Sruogų namų interjere?

Kokia Balio Sruogos veiklos sritis ilgainiui pavadinta „sruogizmu“?

Kokia bendra tema sieja Balio Sruogos ir Vandos Sruogienės veiklą?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

ATRASK VILNIOS SENVAGĘ

LNDM Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

Pamoka parengta pagal 78 klasių socialinio ugdymo dalykų: istorija, geografija, pilietinis ugdymas bei menų dalyko – dailė programas.

 

Ar viduramžių Šventaragio slėnį iš visų pusių juosė vanduo?

Kodėl slėnis prie Vilnios ir Neries upių vadinamas Šventaragio slėniu?

Dabartinės L. S. Gucevičiaus gatvės vietoje tekėjo upelė, kuri įsiliedavo į Vilnios vagą. Kaip ji vadinama?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

MOLĖTŲ EŽERŲ GĖLAVANDENĖS ŽUVYS – SVARBI EKOSISTEMOS MITYBOS TINKLO DALIS

Molėtų krašto muziejus

Pamoka papildo 10 klasės biologijos ugdymo turinį

 

Kuri žuvis didesnė už krepšininką A. Sabonį ir sunkesnė už tavo dėdę?

Sakoma, kad žuvys neturi balso, bet viena sugauta ima cypti. Ar žinote, kuri?

Kurios žuvys yra kanibalės?

TOTORIAI LIETUVOS ISTORIJOJE: NUO PRIEŠŲ IKI PILIEČIŲ

Trakų istorijos muziejus

Pamoka papildo 8 ir 11 klasių istorijos ugdymo turinį.

 

Kodėl totoriai atvyko į Lietuvą?

Koks svarbiausias totorių įnašas į Lietuvos istoriją?

Kokie esminiai totorių kultūros bruožai?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

KAI TIKĖJIMAS KEITĖ PASAULĮ – REFORMACIJA

Kėdainių krašto muziejus, Kėdainių r. Šėtos gimnazija

Pamoka papildo 11 klasės istorijos, dailės ugdymo programą

 

Kodėl Kėdainiai tapo vienu svarbiausiu reformacijos plitimo židinių Lietuvoje?

Kokios protestantų taikytos naujovės skatino visuomenės raštingumo augimą ir išsilavinimo svarbos suvokimą?

Kokie pokyčiai LDK visuomenėje įvyko reformacijos epochoje?

GAMTOS DIDYBĖ IR ISTORINĖ PRAEITIS KAUNO RAJONO PADAUGUVOS–KARALGIRIO MIŠKUOSE

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Valstybinių miškų urėdijos Padauguvos girininkijos girininkas Kęstutis Markevičius. Kauno r. Vilkijos gimnazija.

Pamoka parengta pagal 10 klasės gamtamokslinio, socialinio (istorija, pilietiškumo ugdymas), bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programas.

 

Kokius Lietuvos raudonosios knygos atstovus gali aptikti Kauno r. Padauguvos–Karalgirio miškuose?

Ar esi aptikęs kertinę miško buveinę? Ar žinai, kas tai yra?

Kodėl laisvės kovotojai slėpėsi Padauguvos–Karalgirio miškuose?

KAUNO ŽYDŲ ISTORIJA

Kauno IX forto muziejus

Pamoka parengta pagal 10 klasės istorijos programą


Kada ir kokiomis aplinkybėmis žydai atsirado Lietuvoje / Kauno teritorijoje?

Kuo Kauno žydų istorijai svarbi Vilijampolė?

Kokie yra būdingiausi žydų kultūros elementai?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

VINCAS KUDIRKA IR KNYGNEŠIŲ EPOCHA

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Vinco Kudirkos muziejus, Zanavykų muziejus, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija.

Pamoka papildo 9 klasės istorijos ugdymo programą

 

Kuo lietuvių inteligentija buvo susijusi su valstiečių luomu?

Kodėl paskutiniuosius savo gyvenimo metus Vincas Kudirka nusprendė praleisti būtent Naumiestyje?

Kokias gudrybes, padėjusias apsisaugoti nuo žandarų, naudojo knygnešiai?

AŠ ESU JŪROS DALIS. O TU?

Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos Vydūno gimnazija, aktorius, dramaturgas Justas Tertelis

Pamoka papildo 78 klasės biologijos, fizikos, lietuvių k., dailės, muzikos, etikos ugdymo programas

 

Kada paskutinį kartą girdėjote jūrą?

Ką išgirstate, kai prisidedate kriauklę prie ausies?

Ar lengva yra išgirsti ir įsiklausyti į save?

PIETŲ LIETUVOS KRAŠTO PARTIZANŲ TAKAIS

Prienų krašto muziejus, Prienų „Žiburio“ gimnazija, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus padalinys Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus. Pamoka papildo 10 (II gimnazijos) klasės istorija / pilietiškumo pagrindai (pasipriešinimo istorija) ugdymo turinį.

 

Kokios aplinkybės Juozą Lukšą atvedė į Lietuvos partizanų sąjūdį?

Kaip susijęs partizanų vadas Juozas Lukša (Daumantas), Adam Mickiewicz ir buvęs Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojas Juozas Stravinskas?

Kam skirti laiškai publikuoti leidinyje „Laiškai mylimosioms?

METODINĖS REKOMENDACIJOS 

BESIKEIČIANTIS VILNIUS NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS IR "TARTLE" KŪRINIUOSE

Nacionalinė dailės galerija ir Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“

Pamoka skirta vyresniųjų klasių mokiniams, tačiau medžiaga pritaikoma ir patiems mažiausiems.


Kurios Vilniaus vietos buvo populiariausios tarp XX–XXI a. Lietuvos dailininkų?

Kurios Vilniaus vietos šiandien atrodo taip pat, kaip prieš 100 metų?

Ar realistinis miesto vaizdas kūrinyje visada atspindi tikrovę?

METODINĖS REKOMENDACIJOS

JUOZAS ZIKARAS. LAISVĖS PAMINKO KŪRĖJAS

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys J. Zikaro namai – muziejus

Pamoka papildo 10 klasės istorijos, lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų programą.

 

Kodėl svarbi knygnešystė Lietuvai?

Kokius žinote tarpukario Lietuvos kultūros kūrėjus, kuriuos įamžino J. Zikaras?

Kieno sumanyta uniforma puošėsi Lietuvos gimnazistės?

Lietuvos kūrimo istorija, arba Maironis Kaune

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Pamoka parengta pagal 8 klasės lietuvių literatūros programą

 

Ar tiesa, kad Maironis savo likimą lygino su Vytauto Didžiojo likimu?

Kodėl žymusis lyrikas savo kūrybos kelią pradėjo ne poezijos knyga?

Kuris Maironio eilėraštis buvo virtęs neoficialiu Lietuvos himnu?

KAIP KLAIPĖDA UOSTAMIESČIU TAPO? APIE JŪRĄ, PREKYBĄ IR MUS

Lietuvos jūrų muziejus ir Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

Pamoka papildo 6–7 klasių socialinio ugdymo programą.

 

Kuo klaipėdiečiai skiriasi nuo kitų žemyninės Lietuvos gyventojų?

Pilsotas + Rotušė + Dangės upė + Akmuo = Klaipėda. Kokios istorijos užkoduotos šioje mįslėje?

Piliavietė + Jūrų navigacija + Prekyba + Konkurencija = Uostamiestis. Ar teisingas sprendimas?

 

XX a. I pusės Vilniaus menininkai

Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Vladislovo Sirakomlės gimnazija

Pamoka praplečia ir papildo 10–11 klasių meninio ugdymo (dailės) programą

 

Kokie menininkai savo pavyzdžiu įrodė, kad Vilnius – daugiakultūris miestas?

Kaip XX a. pirmojoje pusėje atsirado utopinės Vilniaus vizijos?

Kur Vilniuje ieškoti ženklų apie kūrėjus, gyvenusius prieš 100 metų?

LEDYNO NEŠTI IR PAMESTI MOSĖDYJE

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Pamoka parengta pagal 78 klasių geografijos ir biologijos programas

 

Užaugo ant lauko be šaknų. Kas?

Turi magiškų galių, negali kalbėti, neturi sielos, yra kieta uoliena. Kas?

Lietuvos nacionalinis akmuo. Kas?

TAPYTOJŲ ROJUS PRIE JŪROS IR MARIŲ

Prano Domšaičio galerija, Lietuvos dailės muziejaus padalinys

Pamoka parengta pagal 810 meninio ugdymo (dailė) ir 10 klasės istorijos programas

 

Kas stebino ir žavėjo dailininkus XX a. pradžioje Nidoje?

Kokių krypčių dailininkai kūrė Kuršių Nerijoje?

Ar Nidos dailininkų kolonija pamiršta?

VILNIAUS MŪRAI IR VEIDAI

Lietuvos dailės muziejus

Pamoka parengta pagal 78 klasių meninio ugdymo (dailė) programą

 

Kada prasideda Vilniaus istorija?

Koks planas būdingas Viduramžių miestams, taip pat ir Vilniui?

Kuo garsus Vilnius ir vilniečiai?

KAIP SVETIMI AUGALAI KRETINGOS ŽIEMOS SODE TAPO SAVAIS?

Kretingos muziejus

Pamoka parengta pagal gamtos mokslų ugdymo (biologija) 7–8 klasių programas

 

Ar  dykumose tikrai nėra vandens?

Ar žinai, kur auga medžiai „žudikai“?

Kur Kretingoje galima pamatyti stepes, dykumas?

Poezija apgauti negali. S. Nėris ir Palemonas

S. Nėries memorialinis muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys

Pamoka parengta pagal 12 klasės lietuvių literatūros programą

 

Koks S. Nėries kūryboje dažniausiai vartotas daiktavardis?

Kodėl paskutinis S. Nėries eilėraščių rinkinys buvo koreguotas cenzūros?

Kodėl S. Nėris parašė „Poemą apie Staliną“?

TIK VIENA PĖDA, PUSĖ UNCIJOS, IR TU JAU PAŽĮSTI ROKIŠKIO KRAŠTO SENUOSIUS MATAVIMO VIENETUS

Rokiškio krašto muziejus

Pamoka parengta pagal 78 klasių matematikos programą

 

Ar žinai, kaip vadinasi dviejų pirštų nagelių ilgis?

Koks yra seniausias Lietuvoje žinomas svorio matas?

Ar numanai, kaip anksčiau matuodavo kelią?

ŠVENTARAGIO SLĖNIO GARDŽIOJI ISTORIJA – PASIVAIKŠČIOJIMAS SU ARCHEOLOGU

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Pamoka parengta pagal 8 klasės istorijos programą

 

Kuo skyrėsi akmens amžiaus klajoklio ir geležies amžiaus žemdirbio pietų stalas?

Kokių prieskonių savo virtuvėje turėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto virėjas?

Kada Lietuvoje atsirado pirmoji šakutė?