EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį
2012 m. rugsėjo–2014 m. balandžio mėn.

Tyzenhauzų al. 5, LT-42115 Rokiškis

Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8 458) 52835, 8 615 44586
el. paštas muziejus@rokiskyje.lt

25 8 0.00€ 8-12 klasė

Edukacinę programą sudaro trys edukacinės pamokos: „Svečiuose pas grafus“, „Grafai Tyzenhauzai – mokslininkai, rašytojai, mecenatai“, „Rokiškio grafystė. Kas tai ?“.

Edukacinės programos tikslas – supažindinti programos dalyvius su XIX a. Rokiškio krašto dvarų istorija, su grafų Tyzenhauzų giminės kilme, jos istorija bei genealogija, Tyzenhauzų sukauptu ir muziejuje saugomu kultūriniu – istoriniu paveldu, jų moksline, literatūrine veikla, mecenavimu, ugdyti pozityvų požiūrį į praeities palikimą, diegti kultūringo bendravimo, etiketo įgūdžius.

Išsamus edukacinės programos aprašas

Edukacinės programos metodinis sąsiuvinis mokytojams

Edukacinės programos pratybų sąsiuvinis moksleiviams

 

Švietimo teikėjas
Rokiškio krašto muziejus

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų al. 5, LT-42115 Rokiškis,
tel./faksas (8 458) 52835,

el. paštas muziejus@rokiskyje.lt

 www.muziejusrokiskyje.lt