EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
VILNIAUS PILYS ŠIANDIEN
Ilgalaikė

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8 5) 26 17 445
el. paštas edukacija@valdovurumai.lt

25 1,5 1.00€ 5-8 klasė

Atliekant archeologinius tyrimus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje Vilniaus Žemutinėje pilyje, išaiškėjo, kad pirmieji mūriniai pastatai čia iškilo XIII a. antroje pusėje. Žinoma, kad Gediminas buvo pirmasis valdovas, Vilniuje įkurdinęs savo pagrindinę rezidenciją. Nuo jo valdymo laikų iki XVII a. rūmų kompleksas – tiek Žemutinė, tiek Aukštutinė pilys – buvo nuolat perstatomas, didinamas, gražinamas, keitėsi jo architektūros stilius.
Edukacinio užsiėmimo metu turėsime galimybę susipažinti su Vilniaus pilių architektūros raidos istorija, o įgytas žinias galėsime pritaikyti kurdami pilių planą.
Edukacinį užsiėmimą parengė muziejaus edukacijos grupė.
Muziejaus archyvo fotografija.
 
Švietimo teikėjas
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius
tel. (8 5)  21 27 476
el. paštas info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt