NAUJIENOS

Šveicarijos lietuvių fotografijų paroda
2019-10-04

Žemaičių dailės muziejuje (Parko g. 3A, Plungė) 2019 m. spalio 11 d. 16 val. pristatoma Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamąją fotografijų parodą „LIETUVIŲ ŠVEICARIJA“. Paroda veiks iki lapkričio 15 d.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Savo kelionę po Lietuvą pradėjusi 2016 m. liepos 17 d.,
minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną, paroda po Lietuvos miestų ir miestelių kultūros centrus, švietimo ir mokslo institucijas, muziejus ir bibliotekas keliauja per visus jubiliejų mininčius metus. Savo
viešnagę Lietuvoje paroda tęsia ir 2019-aisiais, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Pasaulio lietuvių metais.
Parodoje – dešimties Šveicarijos lietuvių fotografijos, kuriose įamžintas Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, taip pat –
šveicariškos tradicijos ir įspūdingiausi Alpių šalies gamtovaizdžiai. Tai pasakojimas vaizdais apie mažos tautinės bendruomenės nueitą kelią nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovyklos susikūrimo iki šių
dienų aktyvios lietuvių bendruomenės visuomeninės veiklos atspindžių.
Parodos dalyviai: Diana Brunner, Eglė Dranevičienė, Danutė Gudauskienė, Ilona Katkienė, Vilma Kinčiūtė-Kern, Rita Meyer, Feliksas Ostapenko, Rimas Sukarevičius, dr. Lijana Tagmann, Laima
Jokimaitė-Tikuišienė.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen
 
Žemaičių dailės muziejaus informacija