NAUJIENOS

Plungėje mokslinė konferencija ir diskusija
2019-09-16

Žemaičių dailės muziejuje-Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose rugsėjo 20 d. 10 val. prasideda mokslinė konferencija ir diskusija ŽEMAITIJOS ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO ATSPINDŽIAI REGIONO ISTORIJOJE IR KULTŪROJE.
Žemaitijos jubiliejinių metų proga muziejus kartu su bendraminčiais įgyvendina projektą, skirtą Žemaitijos regiono žydų kultūriniam palikimui, tapusiam neatsiejama Žemaitijos kultūrinio kraštovaizdžio dalimi. Nutarta atkreipti visuomenės dėmesį į dvasinį ir materialųjį žydų bendruomenės palikimą, aptariant jo potencialą, išsaugojimo ir socialinės integracijos galimybes.
Rugsėjo 20 d. vyksianti mokslinė konferencija su apskritojo stalo diskusija yra šio projekto dalis ir skirta minėto paveldo aktualizavimui, sklaidos ir įtraukimo galimybių į šiandienos regiono bendruomenių gyvenimą bei turizmą aptarimui. Konferencijoje bus nagrinėjama žydų švietimo ir religinio gyvenimo istorija bei paveldo klausimai, žemaičių-žydų bendruomenių sugyvenimo istoriniai ir kultūriniai aspektai, apžvelgiamas Lietuvos archyvuose saugomas žydų dokumentinis palikimas, nagrinėjamas žydų istorijos reprezentavimas muziejuose, materialaus žydų paveldo išsaugojimo problemos. 
Pranešėjai ir diskusijos dalyviai:
Dr. Eglė Bendikaitė (Lietuvos istorijos institutas)
Eugenijus Bunka (Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas)
Dr. Vilma Gradinskaitė (Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus)
Julius Kanarskas (Kretingos muziejus)
Dr. Aušrelė Pažėraitė (Vilniaus universitetas)
Džiuginta Kasiulaitienė (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)
Dr. Saulius Kaubrys (Vilniaus universitetas)
Dr. Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Marija Rupeikienė (Kauno technologijos universitetas)
Dr. Rūta Šermukšnytė (Vilniaus universitetas)
Prof. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas)
Monika Žąsytienė (Švėkšnos muziejus) ir kt.
Organizatoriai: Žemaičių dailės muziejus, Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos
istorijos institutas.
Globėjai ir partneriai: Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas,
Plungės rajono savivaldybė, Kultūros paveldo departamentas.
Konferencijos programa: 
Žemaičių dailės muziejaus informacija