NAUJIENOS

Paroda Marijos ir Jurgio Šlapelių name
2020-01-14

Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje sausio 14 d. 18 val. atidaroma Mindaugo Norkaus fotografijų paroda „Akimirkos“.
Paroda pristato daugiau nei 50 portretų, fotografuotų nuo 1975 m. iki šių dienų, įamžinant mūsų žinomiausių menininkų ir kultūros puoselėtojų gyvenimo akimirkas. Tai kelių kartų aktorių, režisierių, rašytojų, dailininkų ir kompozitorių plejada.
Ilgai besidarbuodamas Lietuvos televizijoje, Lietuvos kino studijoje ir „Studijoje 2000“ fotografas bendradarbiavo su režisieriais: V. Žalakevičiumi, M. Giedriu, A. Araminu, aktoriais: R. Ramanausku, V. Mainelyte, G. Girdvainiu, I. Dapkūnaite, O. Juodyte-Chadaravičiene, dailininku V. Kalinausku, režisiere ir aktore G. Dauguvietyte, kompozitoriais ir dirigentais G.Kuprevičiumi, S. Sondeckiu, K. Kavecku, D. Katkum, rašytojais R. Granausku, S. Geda, A. Baltakiu, J. Apučiu, J. Ivanauskaite, garbiais Dainų švenčių baletmeisteriais, šokėjais, meno vadovais, kitais iškiliais menininkais.
Laikas negailestingai retina kultūros didžiūnų gretas, o dešimtmečiais išsaugotos nuotraukos kvieste kviečia sustoti, neskubriai, akylai pasidalinti ta akimirka žavinga, kuri jau niekad nesugrįš, tik liks paliudyti meilingą žvilgsnį, gilią pagarbą ir labai asmenišką fotografo santykį su savo herojais.
Mindaugas Norkus yra žinomo tapytojo ir poeto Vinco Norkaus sūnus, tęsiantis menines šeimos tradicijas ir nepamirštantis savo šaknų.

Marijos ir Jurgio Šlapelių namų-muziejaus informacija