NAUJIENOS

Pagerbiama Marcelė Kubiliūtė
2019-11-07

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje (Pilies g. 40, Vilnius) lapkričio 20 d. 18 val. vyks Marcelės Kubiliūtės (1898–1963) pagerbimo vakaras.
Lapkričio 20 d. (trečiadienį), 18 val. į Marcelės Kubiliūtės (1898–1963) pagerbimo vakarą, kuris vyks Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje (Pilies g. 40, Vilnius).
Apie šią legendinę asmenybę ir jos veiklą papasakos istorikas Arvydas Anušauskas ir kiti vakaro dalyviai. Taip pat bus pristatytas airių dalininko Tom Byrne nutapytas ir neseniai į Lietuvą atgabentas M. Kubiliūtės portretas.
Vakaro metu skambės kiekvieno lietuvio širdžiai brangios melodijos: „Lietuviais esame mes gimę“, „Kur giria žaliuoja“, „Lietuva brangi“, lietuvių liaudies dainos ir užsienio klasikų kūriniai.
Atlikėjai: kun. Egidijus Arnašius (violončelė), Zita Astrauskienė (smuikas), Virginija Rožukienė (kanklės).
Tai bus ypatinga proga prisiminti lietuviškąja Orleano mergele vadinamą legendinę Lietuvos žvalgę, savo gyvenimą paskyrusią Lietuvos valstybės atkūrimui, nacių okupacijos metais gelbėjusią žydus, o per sovietų okupaciją rėmusią tremtinius ir politinius kalinius.
Marcelė Kubiliūtė meldėsi už Lietuvą Vilniuje, Aušros Vartuose. Palaidota Rasų kapinėse.
 
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus informacija