EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PAIEŠKA NAUJAUSIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS SUKURTOS SPECIALIAI PROJEKTUI
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Ilgalaikė.

K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel. (8 37) 32 09 39,
el. paštas vdkaromuziejus@kam.lt

iki 30 1 9.00€ 8-12 klasė

Pasakyk kitaip, suvaidink pateiktą žodį ar įvykį. Tai patrauklus, ALIAS principu paremtas žaidimas istorijos žinioms įgyti. Šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės ištakos – tarpukario Lietuvos kariuomenė: jos kūrimosi pradžia, tikslai, reformos, pergalės ir pralaimėjimai. Viskas, ką turime žinoti apie šiuolaikinės Lietuvos istoriją.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvo nuotrauka.

 

Švietimo teikėjas

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus

K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas
tel.(8 37) 32 07 65
faks.(8 37) 32 07 65
el. paštas vdkaromuziejus@kam.lt
http://vytauto_didziojo_karo_muziejus