NAUJIENOS

Nemokamas muziejų lankymas
2020-06-27

Paskutinį birželio mėn. sekmadienį keliaukime į muziejų. Jūsų laukia:
Lietuvos nacionalinis muziejus
Dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba
Gedimino pilies bokštas
Jono Basanavičiaus gimtinė
Kazio Varnelio namai-muziejus
Naujasis arsenalas
Senasis arsenalas
Signatarų namai
Vilniaus gynybinės sienos Bastėja
Vinco Kudirkos muziejus
Lietuvos dailės muziejus
Laikrodžių muziejus
Nacionalinė dailės galerija
Palangos gintaro muziejus
Prano Domšaičio galerija
Radvilų rūmų muziejus
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Vilniaus paveikslų galerija
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
Istorinė LR Prezidentūra
Kauno paveikslų galerija
M. K. Čiurlionio dailės galerija
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
Mykolo Žilinsko dailės galerija
Velnių muziejus
Vytauto Kazimiero Jonyno galerija
Kauno IX forto muziejus
Kernavės archeologinės vietovės muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Stasio Girėno gimtinė
Stepono Dariaus gimtinė
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Juozo Grušo memorialinis muziejus
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus
Salomėjos Nėries memorialinis muziejus
Vaikų literatūros muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Chaimo Frenkelio vila
Dviračių muziejus
Fotografijos muziejus
Poeto Jovaro namas
Radijo ir televizijos muziejus
Žaliūkių malūnininko sodyba
Trakų istorijos muziejus
Medininkų pilis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
Sakralinio meno ekspozicija
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Holokausto ekspozicija
Panerių memorialas
Tolerancijos centras ir Samuelio Bako muziejus
Žemaičių muziejus „Alka"
Žemaičių vyskupystės muziejus
Žemaitijos kaimo ekspozicija
Akmenės krašto muziejus
Lazdynų Pelėdos muziejus-ekspozicija
Simono Daukanto muziejus-ekspozicija
Birštono muziejus
Birštono sakralinis muziejus
Kalbos muziejus
Raseinių krašto istorijos muziejus
Betygalos muziejus
Pasandravio istorinis draustinis (Poeto Maironio gimtinė)
Šiluvos piligrimų informacijos centro muziejus
Simono Stanevičiaus sodyba-muziejus
Ukmergės kraštotyros muziejus
Prezidento Antano Smetonos dvaras
Užugirio krašto muziejus
Veprių muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Prieš apsilankydami pasiteiraukite muziejuje dėl registracijos ar saugumo reikalavimų.

LMA informacija