NAUJIENOS

Kviečia Literatūrinis A. Puškino muziejus
2019-12-02

Literatūrinis A. Puškino muziejus 2019 m. gruodžio 5 d. 16 val. kviečia į Markučių dvaro sodybos pagrindinio medinio namo statybos istorijos pristatymą.
2019 m. Vilniaus miesto savivaldybė Literatūriniam A. Puškino muziejui skyrė  Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendiją. Minėto muziejaus darbuotojai vykdė tyrimą „Markučių dvaro pagrindinio medinio namo statybos istorija nuo 1867 m. (dabar – Literatūrinis A. Puškino muziejus)“. Atliktas tyrimas ir jo rezultatai bus pristatyti  2019 m. gruodžio 5 d. 16 val. Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124).
Tyrimo pristatymo metu bus apžvelgta Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Sankt Peterburgo, Maskvos) archyvuose, muziejuose ir kitose įstaigose rasta informacija apie žemės sklypo Markučiuose pirkimą, Markučių dvaro sodybos šeimininkų (Melnikovų–Puškinų) ir architekto Jeronimo Lastovskio biografijų aprašymai, architekto laiškai Aleksejui Melnikovui, namo piešiniai ir brėžiniai, interjero ir dekoro nuotraukos, unikalūs nežinomo XIX amžiaus autoriaus Naujosios Michailovskojės vilos eskizai.
Įėjimas nemokamas.

5 декабря  2019 г. 16.00  Презентация исследования «История строительства деревянного господского дома усадьбы Маркутье».
Проект по исследованию истории усадебного дома в Маркутье представят сотрудники Литературного музея А. Пушкина в Вильнюсе: Рута Визбарайте-Заборовскене  – хранитель фондов, Эллина Аверина – научный сотрудник, Анастасия Архипова – руководитель мероприятий и выставок.
Во время встречи будут представлены результаты исследований строительства дома с 1867 года.
В исследовании использованы материалы Рукописного отдела и Литературного музея ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН, Центрального государственного исторического архива (Санкт-Петербург), Российского государственного военно-исторического архива, Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а также документы и фотографии из фондов Литературного музея А. Пушкина в Вильнюсе, Литовского государственного исторического архива (LVIA), Библиотеки Врублевских Литовской Академии наук (LMAVB), Шяуляйского музея «Аушра».
Проект реализуется при финансовой поддержке Вильнюсского самоуправления.
Мероприятие на литовском языке
Вход свободый

 


Literatūrinio A. Puškino muziejaus informacija