NAUJIENOS

Knyga „Vilniaus vyskupai ir jų portretai"
2017-03-27

Leidinys skirtas pirmai skaitytojų pažinčiai su Vilniaus vyskupais ir jų portretais. Juo norima pristatyti tiek septintą šimtmetį skaičiuojančios vietinės Bažnyčios ganytojus, tiek vieną seniausių Lietuvoje paveikslų rinkinių – Vilniaus vyskupų portretų galeriją, kurios atvaizdai šiandien priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Svarbiausia leidinio dalis – Vilniaus (arki)vyskupų ordinarų portretai ir atitinkamus asmenis pristatančios biogramos. Norint supažindinti skaitytojus su Vilniaus (arki)vyskupijos ganytojais – nuo Andriejaus I iki Julijono Steponavičiaus imtinai (1388–1991), į leidinį įtrauktos ir biogramos tų (arki)vyskupų, kurių atvaizdų rinkinyje šiandien nėra išlikę. Knygos įvade aptarta Vilniaus vyskupų istorijos etapų specifika, pateikta šios hierarchų grupės kolektyvinė charakteristika, Vilniaus vyskupų portretų rinkinys apibūdintas kaip visuma, punktyru nužymėta jo istorinė raida.
Pirmą kartą taip kokybiškai reprodukuojami atvaizdai teikia puikią progą susipažinti su skirtingų tautybių, luomų, charakterių hierarchais, kurių gyvenimo istorijos – nepaprastos ir įprastinės, blankios ir dramatiškos ar net herojiškos – atsiskleidžia portretus lydinčiuose tekstuose. Vilniaus vyskupų istorijų visuma atspindi ir visos valstybės bei visuomenės raidą. Tad seniausios iki šiol gyvuojančios Lietuvos institucijos – Vilniaus arkivyskupijos – ganytojų veidus ir gyvenimus galima skaityti kaip glaustą Lietuvos istoriją – nuo Vytauto ir Jogailos iki Landsbergio.
Sudarytojas ir tekstų autorius: Liudas Jovaiša
Specialioji redaktorė: Rita Pauliukevičiūtė
Kalbos redaktorė: Rita Markulienė
Vertėja: Aušra Simanavičiūtė
Dailininkas: Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė
Daugiau informacijos: tel. 8 5 2697800, 8 5 2697803
El. p. muziejus@bpmuziejus.lt
Balandžio 1 d., šeštadienį, 16 val. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choro koncertas „Bundančiai žemei“. Koncerte skambės B. Kutavičiaus, L. Abariaus, J. Luciuk, W. A. Mozart, J. Busto, M. Jankūno, F. Mendelsohn-Bartholdy, B. Britten ir kitų autorių kūriniai. Įėjimas su muziejaus lankytojo bilietu. Maloniai kviečiame dalyvauti!
Choro vadovė: Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė
Mokytojos: Jurgita Dirgėlaitė, Nina Timofejeva, Jolita Vaitkevičienė
Koncertmeisterė: Sigita Dūdėnienė
Koncerte dalyvauja mokytojų Sigitos Dūdėnienės, Ligitos Liaudanskaitės, Jūratės Staškienės, Elvyros Vadoklienės, Vidos Taurinskaitės-Rukšienės ir Jūratės Vizbaraitės mokinės.