NAUJIENOS

KGB pastato Vilniuje istorija virtualiai
2020-05-06

Aplankykite Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro virtualią parodą „KGB pastato Vilniuje istorija Sąjūdžio metu“.

https://slides.com/lggrtc/kgb/fullscreen#/

Vilniuje, Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, stovinčiame pastate nuo pat pirmosios sovietinės okupacijos pradžios 1940 m. iki 1991 m. veikė represinės okupacinės valdžios institucijos. Nuo 1940 m. rudens čia veikė Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vilniaus valdyba, o nuo 1941 m. pavasario – ir Valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB). Pastato pusrūsyje buvo įrengtas kalėjimas. Nacių okupacijos metais (1941–1944) pastate buvo vokiečių slaptosios policijos (gestapo) ir saugumo tarnybos (SD) būstinė, kalėjimas, Vilniaus ypatingojo būrio kareivinės. 1944 m., Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą, pastatas vėl atiteko sovietiniam saugumui (NKGB, MGB, KGB), šeimininkavusiam jame iki 1991 m. rudens.
1988 m. įsikūrus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui ir keičiantis politinei situacijai, pastato, kurio ilgus metus buvo vengiama, prieigos vis dažniau atsidurdavo ne tik oficialių, ideologinių, bet ir opozicinių, laisvės siekiančios tautos mitingų ar piketų apsuptyje. Tuo metu jau buvo galima išgirsti minią skanduojant „Lauk KGB!“
Rengiant parodą panaudota Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (OLKM) saugoma įvykių medžiaga, užfiksuota ne tik žinomų fotografų ar renginių dalyvių, bet ir KGB darbuotojų.

 

Informacijos šaltinis FB paskyra