NAUJIENOS

Edukacinė meno platforma mieste
2017-07-10

Lietuvos jūrų muziejus plečia savo erdves ne tik Smiltynėje. Praeitą savaitę atidaryta nemokama, atviros prieigos erdvė Klaipėdoje, prie burlaivio „Meriadianas“. Čia pastatytas subtiliai dekoruotas 20 pėdų jūrinis konteineris, kuriame pristatoma edukacinė meno platforma „Susižadėję su jūra“. Joje – unikalus tiek savo išvaizda, tiek savo istorija muziejaus eksponatas – Venecijos dožų galeros „Bucentauro“ modelis. Tai laivų modelių meistro Vladimiro Volokanavo darbas, sudarytas daugiau nei iš 2000 detalių. Tokiu laivu 1311-1789 metais kasmet Dangun žengimo dieną Venecijos valdovai plaukdavo susižieduoti su jūra, simboliškai mesdami į ją auksinį žiedą ir pademonstruodami jūros priklausymą Venecijai. Istorinio „Bucentauro“ liekanos saugojamos „Civico Corrrer“ muziejuje Venecijoje.
Klaipėdoje „Bucentauro“ istoriją interpretuoja videomenininkas Rimas Sakalauskas. Šis jaunas menininkas už vaizdo projekcijas spektakliams apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi”, sėkmingai dirba su garsiausiais Lietuvos teatro režisieriais: Oskaru Koršunovu, Gintaru Varnu, Artūru Areima ir kt. Menininką kviečiasi įvairūs muzikos ir menų festivaliai, jis rengia 3D projekcijos projektus ant įvairių daiktų paviršių ar net pastatų. „Bucentauro“ projektą Rimas Sakalauskas kūrė kartu su kompozitoriumi Mykolu Natalevičiumi, su kuriuo jį sieja ne vienas bendras darbas.
Pasak Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės, šiuokart istorija bandoma perteikti meno kalba.
Meninę platformą papildo Jūrų muziejaus edukacinė veikla. Lankytojai ne tik supažindinami su Venecijos susižadėjimo su jūra apeigomis, bet ir kuriamos naujos – mūsų sužadėtuvių su jūra tradicijos. „Įžadų jūroj“ knygoje užrašomos lankytojų mintys, atsiminimai, įspūdžiai iš įvykių, paskatinusių įsimylėti, o gal net įsipareigoti jūrai. Taip pat planuojamos teminės savaitės, skirtos pačioms įvairiausioms tikslinėms grupėms, bandant sutelkti kuo daugiau skirtingų meno šakų atstovus.

Informaciją parengė Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė.
Lietuvos jūrų muziejaus nuotrauka.