NAUJIENOS

Dalyvaukite kūrybos parodoje
2018-10-12

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija kviečia dalyvauti VII vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“.
Prano Domšaičio galerijoje eksponuojama maždaug 300 tapytojo ekspresionisto P. Domšaičio (1880–1965) kūrinių. Reikšmingą dailininko kūrybos dalį sudaro paveikslai bibliniais motyvais, tarp jų – „Piemenėlių pasveikinimas“ ir „Karalių pagarbinimas“. Piemenėlių, Trijų Karalių pagarbinimo siužetą atkartoja tradicinės prakartėlės, kurios šv. Kalėdų išvakarėse nuo seno įrengiamos šventyklose, miestų aikštėse ir namuose. P. Domšaitis turėjo sukaupęs vertingą XVII–XVIII a. prakartėlių rinkinį.
Parodos sąlygos:
1. VII vaikų ir jaunimo kūrybos parodos „Mano prakartėlė“ tema – „Skulptūrinė prakartėlė“.
2. Dalyvių amžius – nuo 5 metų.
3. Kūriniai – prakartėlės kompozicija, susidedanti tik iš lipdytų figūrėlių, ne aukštesnių nei 15 cm. Darbai gali būti kolektyviniai, sukurti darželio grupės, klasės, šeimos, kelių autorių ir individualūs, vieno autoriaus. Vienas autorius (kolektyvas) gali pateikti tik vieną prakartėlę.
4. Technika ir medžiagos – iš molio, plastilino, modelino nulipdytos figūrėlės komponuojamos ant pasirinkto pagrindo, ne didesnio nei A4 formato. Prašome prakartėlių kūrimui nenaudoti plastiko, maisto produktų, tekstilės, stiklo.
5. Prakartėlių laukiame iki 2018 m. lapkričio 23 d., penktadienio. Mūsų adresas: Prano Domšaičio galerija, Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda. Informaciją apie parodą teikia ekspozicijos saugotoja Aurelija Malinauskaitė, tel. (8 46) 410 421, el. paštu info.domsaitis@muziejus.ldm.lt
6. Parodai pateiktas darbas turi turėti etiketę, kurioje prašome nurodyti dalyvio (-ių) vardą, pavardę, amžių, grupę arba klasę, ugdymo įstaigą ir jos adresą, mokytojos (-o) / auklėtojos (-o) vardą, pavardę, tel., el. paštą.
7. Prašome etiketėje pateiktą informaciją iki 2018 m. lapkričio 23 d. išsiųsti el. paštu info.domsaitis@muziejus.ldm.lt su prierašu „Registracija parodai“. 
8. Pateikdami darbus parodai, jos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti kūrinių vaizdus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 
9. Parodos atidarymas įvyks 2018 m. lapkričio 28 d., trečiadienį, 16 val. Prano Domšaičio galerijoje. Paroda veiks iki 2019 m. sausio 6 d.
10. Parodos lankytojai bus kviečiami išrinkti septynias labiausiai patikusias prakartėles. Parodai pasibaigus, balsavimo rezultatai ir lankytojų išrinktų prakartėlių nuotraukos bus skelbiamos Lietuvos dailės muziejaus tinklalapyje www.ldm.lt/pdg/.
11. Po parodos dalyviams ir pedagogams bus įteiktos arba el. paštu išsiųstos padėkos.
12. Organizatoriai neįsipareigoja dėl parodai pateiktų darbų grąžinimo. Pasibaigus parodai, darbus bus galima atsiimti Prano Domšaičio galerijoje nuo 2019 sausio 7 d. iki sausio 14 d.
13. Parodai pateikiamo darbo etiketėje prašome nurodyti, ar sutinkate dalyvauti gerumo akcijoje ir šv. Kalėdų išvakarėse padovanoti savo prakartėlę Klaipėdos miesto vaikų ligoninei.
Apie prakartėlę
Prakartėlė – Kūdikėlio Jėzaus gimimo gyvulių tvartelyje vaizdas. Visose kalbose šis žodis reiškia ėdžias (liet. – prakartas). Prakartėlės personažai atėjo iš Šv. Rašto: Kūdikėlis Jėzus ėdžiose su šienu, Marija, Juozapas, Trys Karaliai, atkeliavę su dovanomis, angelai, piemenėliai ir gyvulėliai. Svarbiausi iš gyvulėlių buvo asilas ir jautis, nes jie pūtė šiltą kvapą į Kūdikėlį, neleisdami jam sušalti.
Europoje prakartėlės paplito viduramžiais. XIII a. Italijoje vienuolis šv. Pranciškus Asyžietis įrengė pirmą gyvą prakartėlę. XIII a. pab. buvo sukurta ir pirmoji skulptūrinė prakartėlė. Figūrėlės buvo liejamos iš vaško, gipso, drožiamos iš medžio, aprengiamos puošniais drabužiais. Prakartėlės greitai paplito. Šv. Kalėdų išvakarėse jos įrengiamos bažnyčiose, namuose. 1982 m. pirmą kartą prakartėlė buvo įrengta Šv. Petro aikštėje Vatikane.
Šiandien masinės gamybos prakartėlių galima nusipirkti parduotuvėse. Bet sukurti prakartėlę savo rankomis, kartu su šeimos nariais, darželio grupe ar bendraklasiais yra daug įdomiau.  Kviečiame kurti ir dalyvauti tradicinėje, jau septintojoje vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“.
 
Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos informacija