NAUJIENOS

Bažnytinio paveldo muziejuje
2017-11-10

2017 m. lapkričio 16 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks dr. Regimantos Stankevičienės knygos „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ ir dr. Gabijos Surdokaitės-Vitienės knygos „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatymas. Šios knygos – ilgalaikių sakralaus meno ir kultūros paveldo tyrimų rezultatas. Renginyje dalyvaus knygų autorės, taip pat Bažnyčios ir kultūros istorikas dr. Liudas Jovaiša, dailės istorikės dr. Dalia Vasiliūnienė ir dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius lic. kun. Kęstutis Smilgevičius. Maloniai kviečiame dalyvauti!
Dr. Gabijos Surdokaitės-Vitienės knygoje „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ pristatomas Rūpintojėlis – vienas svarbiausių atvaizdų XX a. Lietuvoje. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį. Vieniems lietuviams jis – tautos ar lietuvio charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti – kad tai parimęs senelis, pagonių dievas. Tačiau pirmiausia tai religinis atvaizdas, išreiškiantis vieną iš Kristaus kančios epizodų. Knygos skaitytojui pateikiama Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo mozaika – iš mažų fragmentų lipdoma jo kūrimo ir sampratos istorija, kuri, nepaisant svarbos ir aktualumo, Lietuvoje vis dar yra menkai žinoma.
Dr. Regimantos Stankevičienės monografijoje „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ aptariamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dailėje nuo XVIII a. pr. pamėgtas Kristaus atvaizdas, įvardijamas Jėzumi Nazariečiu. Jis buvo kuriamas pagal stebuklingą šio pavadinimo rengiamąją skulptūrą iš Švč. Trejybės (trinitorių) ordino bažnyčios Madride. Jėzaus Nazariečio statulų ir paveikslų išliko dabartinės Lietuvos, Baltarusijos, kai kurių Lenkijos ir Latvijos regionų katalikų šventovėse, muziejuose ir privačiuose rinkiniuose. To priežastis – Vilniuje, Antakalnio trinitorių koplyčioje, o vėliau bažnyčioje nuo 1700 m. stovėjusi rengiamoji skulptūra, garsėjusi visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir už jos ribų. Knygoje pristatomas Madrido pirmavaizdis, Antakalnio Jėzus ir jo bažnyčia, kitos Lietuvos ir Lenkijos trinitorių Jėzaus Nazariečio statulos ir šiuos atvaizdus ordine bei kitose mūsų senosios valstybės katalikų šventovėse lydėjusios pamaldumo Išganytojui tradicijos.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. paštas muziejus@bpmuziejus.lt