NAUJIENOS

Paskaitos Bažnytinio paveldo muziejuje
2018-11-02

Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) 2018 m. lapkričio 8–10 d. vyks visiems atviras studijų savaitgalis „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“. Tris vakarus Lietuvos ir Prancūzijos mokslininkai nagrinės modernaus ir šiuolaikinio krikščioniško meno problematiką. Renginiai nemokami.
Paskaitų ciklas organizuojamas bendradarbiaujant su Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto (Institut Supérieur de Théologie des Arts, ISTA), Vilniaus universiteto ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojais. Visi pranešimai bus skaitomi lietuvių ir prancūzų kalbomis (su vertimu).
Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 17 val. Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius Tomas Sodeika skaitys pranešimą „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“, skirtą aptarti pačios krikščioniško meno sąvokos prieštaringumą. 18 val. Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto dėstytojas, meno istorikas ir Paryžiaus menininkų bendruomenės kapelionas Michelis Brière’as kalbės apie religinio kino atsiradimą ir problematiką pranešime „Krikščioniškas menas priimti kiną“.
Lapkričio 9 d., penktadienį, 17 val. dailės istorikė ir paveldosaugininkė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertė dr. Margarita Janušonienė pristatys pranešimą „Krikščioniško meno pavidalai sekuliariame pasaulyje: tarp tradicijų ir naujovių“. 18 val. Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto dėstytoja, teologė ir moderniosios dailės tyrinėtoja, evangelikų reformatų bendruomenės pastorė Martine Grenier apžvelgs XIX–XX a. religinės dailės pokyčius pranešime „Nuo XIX iki XX amžiaus: religinio atvaizdo krizė Europoje ir jos atgarsiai Prancūzijoje“.
Lapkričio 10 d., šeštadienis, bus skirtas kalbėti apie šiuolaikinę religinę dailę. 17 val. pranešimą „Agamemnono skausmas, arba saikas dailėje“ skaitys dailėtyrininkė, Vilniaus dailės akademijos profesorė Giedrė Mickūnaitė. 18 val. Martine Grenier pristatys antrąjį pranešimą „Tarp ištikimybės ir maišto: „Paskutinė vakarienė“ šiuolaikiniame mene. Keletas pavyzdžių“.
Tarptautinio paskaitų ciklo tikslas – sukurti erdvę diskusijai apie krikščionišką meną ir jo reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje religinio meno tema yra atrandama iš naujo ir skirtingais aspektais nagrinėjama menininkų, menotyrininkų, filosofų, teologų darbuose. Ši tema iš esmės susijusi ir su Bažnytinio paveldo muziejaus veikla – bandymu šiandienos žmogui kalbėti apie krikščionišką paveldą, atrasti ir suprasti jo turtingumą, reikšmę Lietuvos ir pasaulio kultūrai.
Organizatoriai: Bažnytinio paveldo muziejus, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas.
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
Bažnytinio paveldo muziejaus informacija