NAUJIENOS

8-oji Pasaulio lietuvių dailės paroda
2020-08-14

2020 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienį Žemaičių dailės muziejus (Parko g. 3A, Plungė) kviečia į profesionaliosios vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos atidarymą Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų parteryje.
8-OSIOS PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS TEMA - „PRISIMENANT ŽEMAITIJĄ“
PRODOS ATIDARYMO PROGRAMA
12 val. Iškilmingas 8-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos atidarymas.
Parodoje – profesionaliosios vaizduojamosios ir taikomosios dailės darbai, šiuolaikinio meno projektas „Pokalbiai su gamta“.
14. 30 val. Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ ir mušamųjų ansamblio „Giunter Percussion“ koncertas.
Programoje: Monikos Sokaitės kompozicija „SALVE SAMOGITIA arba devyni žvilgsniai į Žemaitiją“ ir Vaclovo Augustino aranžuota lietuviška sutartinė „Du dob dob“ („Tie bernelio pažadai...“).
Dirigentas - Povilas Vanžodis
Tolimesni renginiai:
Rugsėjo 18 d. 14 val., Telšių kultūros centre Tautodailės ekspozicijos atidarymas.
(Paroda veiks 2020 m. rugsėjo 18-30 d.)
Rugsėjo 19 d. 10 val. Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose Tarptautinė mokslinė konferencija „Prisimenant Žemaitiją“.
Rugsėjo 26 d., 15 val. Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose
Šiuolaikinio meno projekto katalogo „Pokalbiai su gamta“ pristatymas.
Pristatyme dalyvauja kuratorė dr. Aušra Trakšelytė ir menininkas Juozas Laivys (asociacija „Kleopo draugija“)

Žemaičių dailės muziejaus informacija